ให้สิทธิ์สำหรับเว็บไซต์แก่อุปกรณ์ MIDI ใน Chrome

คุณเชื่อมต่อเว็บไซต์กับอุปกรณ์ Musical Instrument Digital Interface (MIDI) ใน Chrome ได้ MIDI คือวิธีมาตรฐานสำหรับการสื่อสารของเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์ คุณสามารถควบคุมเครื่องสังเคราะห์เสียงเสมือนจริง ดรัมแมชชีน หรือเครื่องดนตรีอื่นๆ ด้วยแป้นพิมพ์หรือตัวควบคุม MIDI ได้

โปรดให้สิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์แก่เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น หากอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ MIDI เว็บไซต์นั้นอาจเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงอาจมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วย โดยเว็บไซต์จะรับส่งข้อความ MIDI ไปยังและจากอุปกรณ์ของคุณได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้อุปกรณ์ส่งเสียงและเว็บไซต์จะเข้าถึงโน้ตที่คุณเล่นอยู่ได้

คุณปกป้องข้อมูลของคุณได้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Android เมื่อเลือกการตั้งค่าสิทธิ์

บล็อกหรืออนุญาตสิทธิ์จากเว็บไซต์

สำคัญ: เมื่อคุณอนุญาตให้เว็บไซต์ควบคุมและตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MIDI ใหม่ การดำเนินการนี้จะเป็นการให้สิทธิ์ส่งและรับข้อความ MIDI ทุกประเภท รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อาจเกิดขึ้น

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ไปที่เว็บไซต์
  3. เมื่อเว็บไซต์ขอสิทธิ์ในการควบคุมและตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MIDI ใหม่ คุณจะเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนูป๊อปอัปได้
    • บล็อก: เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ MIDI
    • อนุญาต: หากต้องการให้เว็บไซต์มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ MIDI

เคล็ดลับ

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกหรืออนุญาตให้เว็บไซต์ทั้งหมดควบคุมหรือตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MIDI ใหม่ในการตั้งค่าเว็บไซต์ได้ด้วย ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ในเว็บไซต์ คุณยังสามารถเลือกดูข้อมูลเว็บไซต์ Default (Secure) จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ เพื่อบล็อกหรืออนุญาตให้เว็บไซต์ควบคุมหรือตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MIDI ใหม่ได้ด้วย

นำสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์ใน Chrome

คุณนำสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ออกจากเว็บไซต์ได้ ดูวิธีเปลี่ยนสิทธิ์การตั้งค่าเว็บไซต์

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก