Sử dụng Thao tác trên Chrome để tìm hiểu thêm về vị trí

Khi tìm kiếm trên Chrome, bạn có thể chọn những thao tác nhanh giúp bạn tìm bài đánh giá, xem đường đi hoặc gọi điện cho một doanh nghiệp.

Sử dụng Thao tác trên Chrome khi tìm kiếm

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ, hãy nhập tên một doanh nghiệp hoặc vị trí.
  3. Khi Thẻ hành động xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào thẻ đó.
    • Để tìm các bài đánh giá, hãy nhấn vào biểu tượng Bài đánh giá .
    • Để xem đường đi, hãy nhấn vào biểu tượng Đường đi .
    • Để xem hoặc liên hệ qua số điện thoại của doanh nghiệp, hãy nhấn vào biểu tượng Gọi .

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8562319467556526385
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237