กรอกฟอร์มโดยอัตโนมัติ

คุณอนุญาตให้ Chrome ป้อนข้อมูลที่บันทึกไว้ เช่น ที่อยู่หรือข้อมูลการชำระเงิน ลงในฟอร์มต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ เมื่อคุณป้อนข้อมูลลงในฟอร์มทางออนไลน์ฟอร์มใหม่ Chrome อาจถามว่าต้องการให้บันทึกข้อมูลนั้นหรือไม่
Chrome จะไม่แชร์ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูวิธีที่ Google Chrome บันทึกและปกป้องข้อมูลบัตรเครดิต
หากต้องการบันทึกข้อมูลรหัสผ่านไว้ใน Chrome ให้ดูวิธีจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ 
หากประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Chrome

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินและที่อยู่ที่คุณบันทึกไว้ใน Chrome

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ แล้ว วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน หรือ "ที่อยู่และอื่นๆ" ที่อยู่และอื่นๆ
 3. เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลโดยทำดังนี้ 
  • เพิ่ม: ข้าง "วิธีการชำระเงิน" หรือ "ที่อยู่" ให้คลิกเพิ่ม การดำเนินการนี้จะบันทึกข้อมูลลงใน Chrome บนอุปกรณ์
  • แก้ไข: ทางด้านขวาของบัตรหรือที่อยู่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไข
  • ลบ: ทางด้านขวาของบัตรหรือที่อยู่ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำออก
หากคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบที่อยู่ และได้เปิดการซิงค์ไว้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏในอุปกรณ์เครื่องอื่นที่คุณใช้ด้วย
หากบันทึกวิธีการชำระเงินไว้ใน Google Pay คุณยังคงต้องแก้ไขหรือลบวิธีการชำระเงินดังกล่าวใน Google Pay

บันทึกข้อมูลการชำระเงินใน Google Pay

หากลงชื่อเข้าใช้ Chrome ด้วยบัญชี Google คุณอาจขอให้ Google Pay แสดงข้อมูลการชำระเงินเป็นคำแนะนำในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณเพื่อให้กรอกฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มข้อมูลการชำระเงินลงในอุปกรณ์แต่ละเครื่องแยกกันได้อีกด้วย 
 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Chrome ด้วยบัญชี Google และป้อนวิธีการชำระเงินลงในฟอร์มทางออนไลน์ Chrome อาจถามว่าต้องการบันทึกข้อมูลการชำระเงินใน Google Pay หรือไม่ หากตกลง ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของคุณใน Google Pay หาก Google Pay ไม่รองรับวิธีการชำระเงินดังกล่าว Chrome อาจเสนอให้บันทึกไว้ในตัวอุปกรณ์ 

วิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ใน Google Pay จะแสดงเป็นคำแนะนำในฟอร์มส่วนใหญ่ที่คุณกรอกออนไลน์ 

หาก Chrome ไม่เสนอให้บันทึกข้อมูลการชำระเงินใน Google Pay ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Chrome

แก้ไขหรือลบบัตรเครดิตใน Google Pay
 1. ไปที่ pay.google.com
 2. คลิกวิธีการชำระเงินที่ด้านซ้าย
 3. หาบัตรที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  • แก้ไข: คลิกแก้ไขที่ด้านล่างของบัตร
  • ลบ: คลิกนำออกที่ด้านล่างของบัตร 
หยุดบันทึกข้อมูลการชำระเงินใน Google Pay

หากต้องการหยุดซิงค์ข้อมูลการชำระเงินกับ Google Pay ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 3. ที่ด้านบน ในส่วน "ผู้คน" ให้คลิกการซิงค์และบริการของ Google
 4. ในส่วน "การซิงค์" ให้คลิกจัดการการซิงค์
 5. ปิดซิงค์ทุกอย่าง
 6. ปิดวิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ แต่ไม่ได้เปิดการซิงค์ไว้ Chrome อาจยังคงเสนอให้บันทึกข้อมูลการชำระเงินใน Google Pay

เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ผ่านบริการของ Google เช่น Gmail ระบบจะลงชื่อเข้าใช้ Chrome ให้คุณโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ Chrome คุณปิดการลงชื่อเข้าใช้ Chrome ได้

หาก Chrome ไม่ได้เสนอให้บันทึกบัตรอีกต่อไป ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Chrome

หยุดเสนอให้บันทึกข้อมูลการชำระเงินและการติดต่อไว้ใน Chrome

คุณบอก Chrome ได้ว่าไม่ต้องบันทึกข้อมูลการชำระเงินและการติดต่อในอุปกรณ์และไม่ต้องเสนอให้บันทึกข้อมูล

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านบน ในส่วน "ผู้คน" ให้คลิก "วิธีการชำระเงิน" วิธีการชำระเงิน หรือ "ที่อยู่และอื่นๆ" ที่อยู่และอื่นๆ
  • หากต้องการหยุดบันทึกข้อมูลการชำระเงิน ให้ปิดบันทึกและกรอกวิธีการชำระเงิน
  • หากต้องการหยุดบันทึกที่อยู่และข้อมูลติดต่อ ให้ปิดบันทึกและกรอกที่อยู่
หากต้องการหยุดบันทึกรหัสผ่านไว้ใน Chrome ให้ดูวิธีจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้

Chrome ไม่แนะนำข้อมูลที่บันทึกไว้

หากขณะที่กรอกฟอร์ม คุณไม่เห็นการแนะนำข้อมูลที่บันทึกไว้ สาเหตุอาจเป็นเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยพอที่จะได้รับข้อมูลนี้จาก Chrome
 • หากเว็บไซต์มีความปลอดภัย แสดงว่า Chrome อาจไม่พบช่องบางช่องในฟอร์ม

ลบข้อมูลที่ใช้ป้อนฟอร์มอัตโนมัติที่บันทึกไว้

หากต้องการลบที่อยู่ วิธีการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่บันทึกไว้ใน Chrome พร้อมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่วงเวลา เช่น "ชั่วโมงล่าสุด" หรือ "ตั้งแต่ต้น"
 5. เลือกข้อมูลฟอร์มที่ป้อนอัตโนมัติในส่วน "ขั้นสูง"
วิธีนี้จะไม่ลบบัตรที่จัดเก็บไว้ในบัญชี Google Pay ดูวิธีนำวิธีการชำระเงินออกจากบัญชี Google Pay 
ระบบจะไม่ลบรหัสผ่าน ดูวิธีจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร