Automatsko ispunjavanje obrazaca

Možete dopustiti Chromeu da u obrasce automatski unosi spremljene podatke kao što su vaša adresa ili podaci o plaćanju. Kada unesete podatke u novi obrazac online, Chrome može prikazati upit želite li ih spremiti.
Chrome nikada ne dijeli vaše podatke bez vašeg dopuštenja. Saznajte kako Google sprema i štiti podatke o kreditnim karticama.
Ako želite spremati podatke o zaporkama u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama
Ako i dalje imate poteškoća sa spremljenim podacima, saznajte kako riješiti poteškoće s podacima spremljenima u Chromeu.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje podataka

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Automatsko popunjavanje/plaćanja.
 3. Dodirnite Adrese i više ili Načini plaćanja.
 4. Dodajte, uredite ili izbrišite podatke:
  • Da biste ih dodali, pri dnu dodirnite Dodaj adresu ili Dodaj karticu. Kad unesete podatke, pri dnu dodirnite Gotovo.
  • Da biste ih uredili, dodirnite unos. Kad završite s promjenom podataka, pri dnu dodirnite Gotovo.
  • Da biste ih izbrisali, dodirnite unos. Pri vrhu dodirnite Izbriši Brisanje.
Ako dodate, uredite ili izbrišete adresu, a uključili ste sinkronizaciju, promjene će se pojaviti na vašim ostalim uređajima.
Ako je vaš način plaćanja spremljen na Google Payu, i dalje ćete ga morati urediti ili izbrisati na Google Payu.

Ispunjavanje obrazaca pomoću otiska prsta ili lica

Potvrdite svoj identitet otiskom prsta ili ključem za otključavanje uređaja. I dalje trebate slijediti upute i unijeti sigurnosni kôd najmanje jednom po kartici.
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Načini plaćanja.
 3. Uključite ili isključite "Zaključavanje zaslona".
Kad prvi put unesete podatke o kartici, morate ručno unijeti sigurnosni kôd. Nakon toga moći ćete ispunjavati obrasce pomoću otiska prsta.

Spremanje podataka o plaćanju na Google Pay

Ako ste prijavljeni na Chrome Google računom, možete tražiti od Google Paya da vaše podatke o plaćanju učini dostupnima na svim vašim uređajima kako biste mogli brzo ispuniti obrasce. Također možete dodati podatke o plaćanju pojedinačno na svaki od vaših uređaja. 
 

Kada ste prijavljeni na Chrome Google računom i unesete način plaćanja u obrazac online, Chrome bi vas mogao pitati želite li spremiti podatke o plaćanju na Google Pay. Ako prihvatite, vaši podaci o plaćanju spremit će se na Google Pay. Ako vaš način plaćanja nije podržan na Google Payu, Chrome može ponuditi spremanje na uređaju. 

Načini plaćanja spremljeni na Google Payu prikazat će se kao prijedlozi na većini obrazaca koje ispunjavate online. 

Ako Chrome ne nudi spremanje podataka o plaćanju na Google Pay, saznajte kako riješiti poteškoće s podacima koji se spremaju u Chrome.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje kreditne kartice na Google Payu
 1. Otvorite pay.google.com.
 2. Dodirnite Načini plaćanja.
 3. Odaberite opciju.
  • Da biste dodali karticu, dodirnite Dodavanje načina plaćanja. Ako ne vidite opciju dodavanja nove kartice, otvorite play.google.com/store/account da biste dodali način plaćanja.
  • Da biste je uredili, ispod kartice dodirnite Uredi.
  • Da biste je izbrisali, ispod kartice dodirnite Ukloni.

Savjet: možete dodati prilagođeni nadimak za podatke o debitnoj ili kreditnoj kartici spremljene na Google Payu. Saznajte kako dati nadimak načinu plaćanja

Zaustavite sinkronizaciju podataka o plaćanju s Google Payom
Ako sinkronizirate kreditne kartice i adrese u Chromeu, Google Pay pohranjivat će podatke o vašim kreditnim karticama.

Većina kartica spremljena u Google Payu prikazat će se kao prijedlozi kada ispunjavate obrasce online. Da biste zaustavili sinkronizaciju podataka o plaćanju s Google Payom:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Pri vrhu dodirnite naziv svojeg računa.
 4. Dodirnite Sinkronizacija.
 5. Isključite Sinkroniziraj sve.
 6. Uklonite kvačicu iz okvira opcije "Kartice i adrese s Google Paya".

Sprječavanje spremanja podataka u Chrome

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Automatsko popunjavanje/plaćanja.
 4. Dodirnite Načini plaćanja ili Adrese i više.
  • Da biste spriječili spremanje podataka o plaćanju, isključite Spremi i popuni načine plaćanja.
  • Da biste spriječili spremanje podataka o adresama i kontaktima, isključite Spremi i popuni adrese.
Ako želite spriječiti spremanje zaporki u Chrome, saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama.

Chrome ne predlaže vaše spremljene podatke

Ako prilikom ispunjavanja obrasca ne dobivate prijedloge:

 • Web-lokacija možda nije dovoljno sigurna da bi dobila te podatke s Chromea.
 • Ako je web-lokacija sigurna, Chrome možda nije otkrio određena polja u obrascu.
Saznajte kako riješiti poteškoće sa spremljenim podacima.

Brisanje spremljenih podataka za Automatsko popunjavanje obrazaca

Da biste istovremeno izbrisali adrese, načine plaćanja i ostale spremljene podatke u Chromeu, slijedite ove upute:
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Više alata a zatimIzbriši podatke o pregledavanju.
 4. Odaberite vrijeme, na primjer "Zadnji sat" ili "Cijelo vrijeme".
 5. U odjeljku "Napredno" odaberite Podaci Automatskog popunjavanja obrazaca.
Na ovaj se način ne brišu kartice pohranjene na  vašem Google Pay računu. Saznajte kako ukloniti način plaćanja s Google Pay računa. 
Zaporke nisu izbrisane. Saznajte kako upravljati spremljenim zaporkama.
Povezani članci