Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true

Αυτόματη συμπλήρωση φορμών

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη συμπλήρωση φορμών, χρησιμοποιώντας την Αυτόματη συμπλήρωση του Chrome, η οποία συμπληρώνει φόρμες στο διαδίκτυο για εσάς.

Αφού συμπληρώσετε μια φόρμα πληρωμής, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα για την αποθήκευση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας. Εάν θέλετε το Chrome να προσθέσει τις πληροφορίες στην Αυτόματη συμπλήρωση, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Προσθήκη και επεξεργασία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών τηλεφώνου και άλλων στοιχείων

Όταν αποθηκεύετε μια διεύθυνση, η Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με τη διεύθυνση:

 • Όνομα
 • Οργανισμός
 • Διεύθυνση, πόλη, πολιτεία ή επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας και χώρα
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης και φόρμες", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Αυτόματης συμπλήρωσης.
 5. Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε μια διεύθυνση:
  • Προσθήκη: Δίπλα στις "Διευθύνσεις", κάντε κλικ στην Προσθήκη.
  • Επεξεργασία: Στα δεξιά της διεύθυνσης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Επεξεργασία.
  • Διαγραφή: Στα δεξιά της διεύθυνσης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση.

Σημείωση: Εάν μια διεύθυνση αποθηκευτεί στο Google Payments, δεν μπορείτε να τη διαγράψετε από την Αυτόματη συμπλήρωση. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τη διεύθυνση, κάντε κλικ στην Επεξεργασία και συνδεθείτε. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας στο Google Payments.

Προσθήκη και επεξεργασία πιστωτικών καρτών

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο από την εισαγωγή των στοιχείων αγοράς σας αποθηκεύοντας τις πιστωτικές κάρτες σας στην Αυτόματη συμπλήρωση του Chrome.

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης και φόρμες", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Αυτόματης συμπλήρωσης.
 5. Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε μια πιστωτική κάρτα:
  • Προσθήκη: Δίπλα στις "Πιστωτικές κάρτες", κάντε κλικ στην Προσθήκη.
  • Επεξεργασία: Στα δεξιά της κάρτας, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Επεξεργασία.
  • Διαγραφή: Στα δεξιά της κάρτας, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Chrome, οι κάρτες και οι διευθύνσεις που αποθηκεύονται στο Google Payments θα εμφανίζονται επίσης στις φόρμες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη καρτών στο Payments.

Σημείωση: Εάν μια πιστωτική κάρτα είναι αποθηκευμένη στο Google Payments, μεταβείτε στη διεύθυνση payments.google.com για να διαχειριστείτε την πιστωτική σας κάρτα.

Χρήση μιας πιστωτικής κάρτας που συμπληρώθηκε αυτόματα για την πραγματοποίηση αγορών στο διαδίκτυο

Όταν πληρώνετε για κάτι στο διαδίκτυο, οι πιστωτικές κάρτες που έχετε αποθηκεύσει στο Chrome και το Google Payments θα εμφανίζονται σε μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Αν δεν βλέπετε τις προτάσεις Αυτόματης συμπλήρωσης κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι αρκετά ασφαλής ώστε να χρησιμοποιηθεί η Αυτόματη συμπλήρωση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικής κάρτας και τα διατηρεί ασφαλή.

Επαληθεύστε την πιστωτική κάρτα σας για να πραγματοποιήσετε μια αγορά

Αφού επιλέξετε μια κάρτα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό CVC. Έχετε δύο ευκαιρίες για την καταχώριση του σωστού αριθμού CVC. Μετά από δύο προσπάθειες, θα πρέπει να περιμένετε, προτού δοκιμάσετε ξανά.

Αν δεν θέλετε το Chrome να επαληθεύει κάθε φορά την κάρτα σας, απενεργοποιήστε την επαλήθευση:

 1. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τις προτάσεις της Αυτόματης συμπλήρωσης.
 2. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό CVC. (Συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής κάρτας. Στις κάρτες American Express ο συγκεκριμένος αριθμός βρίσκεται μπροστά.)
 3. Επιλέξτε "Διατήρηση αντιγράφου αυτής της κάρτας σε αυτήν τη συσκευή".
 4. Κάντε κλικ στην Επαλήθευση.

Αποθήκευση πιστωτικών καρτών στην Αυτόματη συμπλήρωση και το Google Payments

Αν είστε συνδεδεμένοι στο Chrome, οι κάρτες και οι διευθύνσεις που αποθηκεύονται στο Google Payments θα εμφανίζονται ως προτάσεις Αυτόματης συμπλήρωσης.

Από προεπιλογή, οι κάρτες που αποθηκεύονται στην Αυτόματη συμπλήρωση αποθηκεύονται επίσης στο Google Payments.

Για να διακόψετε την αποθήκευση πιστωτικών καρτών από την Αυτόματη συμπλήρωση στο Payments, απενεργοποιήστε την επιλογή συγχρονισμού. Τα στοιχεία πληρωμής σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα στο Chrome.

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο επάνω μέρος, στην ενότητα "Άτομα" κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός.
 4. Απενεργοποιήστε την επιλογή Πιστωτικές κάρτες και διευθύνσεις που χρησιμοποιούν το Google Payments.

Διαγραφή πληροφοριών από την Αυτόματη συμπλήρωση

Εάν συμπληρώνετε μια φόρμα και δείτε μια πρόταση της Αυτόματης συμπλήρωσης, μπορείτε να τη διαγράψετε στη σελίδα.

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του πληκτρολογίου σας για να επιλέξετε την πρόταση αυτόματης συμπλήρωσης.
 2. Διαγράψτε τη:
  • Windows: Πατήστε Shift + Delete.
  • Mac: Πατήστε Shift + fn + Delete.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε εγγραφές από τις ρυθμίσεις της Αυτόματης συμπλήρωσης:

Διαγραφή μιας συγκεκριμένης καταχώρισης της Αυτόματης συμπλήρωσης
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης και φόρμες", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Αυτόματης συμπλήρωσης.
 5. Στα δεξιά της καταχώρισης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση.

Σημείωση: Εάν μια καταχώριση αποθηκευτεί στο Google Payments, δεν μπορείτε να τη διαγράψετε από την Αυτόματη συμπλήρωση. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε την καταχώριση, κάντε κλικ στην Επεξεργασία και συνδεθείτε. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας στο Google Payments.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων Αυτόματης συμπλήρωσης
 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και έπειτα Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 4. Δίπλα στην ενότητα "Διαγραφή των ακόλουθων στοιχείων από", επιλέξτε μια χρονική περίοδο. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε την αρχή του χρόνου.
 5. Επιλέξτε "Δεδομένα φόρμας αυτόματης συμπλήρωσης". Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή άλλων τύπων δεδομένων που θέλετε ή όχι να διαγράψετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

Απενεργοποίηση Αυτόματης συμπλήρωσης

Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται αποθηκευμένα προσωπικά στοιχεία κάθε φορά που συμπληρώνετε μια φόρμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη συμπλήρωση.

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης και φόρμες", απενεργοποιήστε τις Ρυθμίσεις Αυτόματης συμπλήρωσης.

Τι σημαίνει το σφάλμα "Η σύνδεση ή η πληρωμή δεν είναι ασφαλής"

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Η σύνδεση δεν είναι ασφαλής" ή "Η πληρωμή δεν είναι ασφαλής", ελέγξτε την κατάσταση ασφάλειας:

 • Πληροφορίες Μη ασφαλής: Σας συνιστούμε να μην εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης ή πιστωτικές κάρτες. Μπορείτε να δοκιμάσετε να επισκεφτείτε μια πιο ασφαλή έκδοση αυτού του ιστοτόπου.
 • Επικίνδυνος Επικίνδυνος: Σας συνιστούμε να μην εισάγετε ιδιωτικά ή προσωπικά στοιχεία σε αυτήν τη σελίδα. Εάν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους επικίνδυνους ιστοτόπους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

false