Automatické vyplňování formulářů

Prohlížeč Chrome můžete nechat automaticky do formulářů vyplňovat uložené údaje, jako jsou adresy nebo platební údaje. Když zadáte údaj do online formuláře, Chrome se vás může zeptat, zda ho má uložit.
Chrome údaje nikdy nesdílí bez vašeho svolení. Přečtěte si, jak Google ukládá informace o platebních kartách a zajišťuje jejich bezpečnost.
Chcete-li do Chromu ukládat hesla, přečtěte si, jak spravovat uložená hesla.
Máte-li s uloženými údaji problémy, přečtěte si, jak vyřešit problémy s údaji uloženými do Chromu.

Úprava nebo smazání adresy

Pokud jste v Chromu zapnuli synchronizaci, při změně údajů se změny projeví i v ostatních zařízeních. Přečtěte si, jak v ostatních zařízeních nastavit, co se bude synchronizovat.
 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepněte na ikonu možností 더보기 a pak Nastavení Nastavení.
 3. Klepněte na Automatické vyplňování formulářů.
 4. Upravte nebo smažte údaje:
  • Úprava: Klepněte na položku. Vpravo nahoře klepněte na Upravit. Až údaje změníte, vpravo nahoře klepněte na Hotovo.
  • Smazání: Vpravo nahoře klepněte na Upravit. Vyberte položku. Klepněte na Smazat a pak Hotovo.

Synchronizace platebních údajů se službou Google Pay

Pokud jste v Chromu zapnuli synchronizaci platebních karet a adres a zakoupili něco na internetu, Chrome se může zeptat, zda chcete platební údaje uložit. Budete-li souhlasit, karta se uloží do služby Google Pay. Jestliže služba Google Pay platební metodu nepodporuje, může vám Chrome nabídnout uložení na zařízení.
Přidání, úprava nebo smazání karty ve službě Google Pay
 1. Přejděte na stránku pay.google.com.
 2. Klepněte na Platební metody.
 3. Vyberte některou možnost.
  • Přidání: Klepněte na Přidat platební metodu. Pokud se tato možnost nezobrazuje, přejděte na adresu play.google.com/store/account a přidejte platební metodu.
  • Úprava: Pod kartou klepněte na Upravit.
  • Smazání: Pod kartou klepněte na Odstranit.
Ukončení synchronizace platebních údajů se službou Google Pay
Pokud v Chromu synchronizujete platební karty a adresy, údaje o kartách se budou ukládat do služby Google Pay.

Většina karet uložených do Google Pay se bude zobrazovat jako návrhy při vyplňování online formulářů. Synchronizaci platebních údajů s Google Pay ukončíte takto:

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností 더보기 a pak Nastavení Nastavení.
 3. V horní části klepněte na název účtu.
 4. Klepněte na Synchronizace.
 5. Vypněte možnost Synchronizovat vše.
 6. Vypněte možnost Zobrazit adresy a karty ze služby Google Pay.

Zastavení ukládání údajů do Chromu

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení Nastavení.
 3. Klepněte na Autom. vyplňování formulářů.
 4. Vypněte možnost Automaticky vyplňovat formuláře.
Chcete-li do Chromu přestat ukládat hesla, přečtěte si, jak spravovat uložená hesla.

Chrome vaše uložené informace nenavrhuje

Pokud při vyplňování formuláře nedostáváte návrhy:

 • Web možná není dost bezpečný, aby mu Chrome tyto údaje poskytl.
 • Pokud je web zabezpečený, Chrome některá pole ve formuláři nemusí rozpoznat.
Přečtěte si, jak opravit problémy s uloženými údaji.

Vymazání uložených údajů Automatického vyplňování formulářů

Chcete-li adresy, platební metody a další údaje uložené v Chromu smazat najednou, postupujte takto:
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více.
 3. Klikněte na Další nástroje a pak Vymazat údaje o prohlížení.
 4. Vyberte období, například Poslední hodina nebo Od počátku věků.
 5. V sekci Rozšířená nastavení vyberte Automatické vyplňování formulářů.
Touto metodou nesmažete karty uložené v účtu Google Pay. Přečtěte si, jak odstranit platební metodu z účtu Google Pay.
Hesla smazána nebudou. Přečtěte si, jak spravovat uložená hesla.

Související články