Автоматично попълване на формуляри

Можете да позволите на Chrome да попълва автоматично формуляри със запазена информация, като например адресите ви или данните ви за плащане. Когато въведете информация в нов формуляр онлайн, е възможно браузърът да изведе запитване дали да я запази.
Chrome никога не споделя информацията ви без ваше разрешение. Научете как Google Chrome запазва и защитава информацията за кредитните карти.
Ако искате да запазвате информация за паролите си в Chrome, научете как да управлявате запазените пароли
Ако имате проблеми със запазената в Chrome информация, научете как да ги отстраните.

Добавяне или промяна на запазените в Chrome данни за плащане и адреса

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху иконата за потребителския профил Потребителски профил и след това Начини на плащане или Адреси и др.
 3. Добавете, редактирайте или изтрийте информация: 
  • Добавяне: Кликнете върху Добавяне до „Начини на плащане“ или „Адреси“. Така информацията ви ще се запази в Chrome на устройството ви.
  • Редактиране: Отдясно на картата или адреса кликнете върху „Още“ Още и след това Редактиране.
  • Изтриване: Отдясно на картата или адреса кликнете върху „Още“ Още и след това Премахване. 
Ако добавите, редактирате или изтриете адрес и сте включили синхронизирането, промените ще бъдат отразени и на другите ви устройства.
Ако начинът ви на плащане е запазен в Google Pay, трябва да редактирате или изтриете съответните данни и в Google Pay.

Запазване на данните ви за плащане в Google Pay

Ако сте влезли в Chrome с профила си в Google, можете да поискате от Google Pay да направи данните ви за плащане достъпни на различните ви устройства, за да можете бързо да попълвате формуляри. Можете също да добавите данните си за плащане поотделно на всяко от устройствата си. 
 

Когато сте влезли в Chrome с профила си в Google и въведете начина си на плащане във формуляр онлайн, браузърът може да изведе запитване дали да запази съответните данни в Google Pay. Ако приемете, те ще бъдат запазени в услугата. Ако Google Pay не поддържа начина ви на плащане, Chrome може да предложи да го запази локално на устройството ви. 

Запазените в Google Pay начини на плащане ще се показват като предложения в повечето формуляри, които попълвате онлайн. 

Ако Chrome не извежда предложения за запазване на данните за плащане в Google Pay, научете как да отстраните проблемите със съхранената в браузъра информация.

Добавяне или изтриване на кредитна карта в Google Pay
 1. Отворете pay.google.com.
 2. Вляво кликнете върху Начини на плащане.
 3. Намерете картата, която искате да редактирате или изтриете.
  • Редактиране: Кликнете върху Редактиране под картата.
  • Изтриване: Кликнете върху Премахване под картата. 
Спиране на запазването на данните за плащане в Google Pay

За да спрете синхронизирането на данните за плащане с Google Pay:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Синхрониз. и услуги на Google под „Хора“ в горната част.
 4. Под „Синхронизиране“ кликнете върху Управление на синхронизирането.
 5. Изключете опцията Синхронизиране на всичко.
 6. Изключете опцията Начини на плащане и адреси посредством Google Pay.

Ако сте в влезли в профила си, но синхронизирането не е активирано, Chrome пак може да ви предложи да запази данните ви за плащане в Google Pay.

Когато влезете в профила си в Google чрез наша услуга, като например Gmail, автоматично ще влезете и в Chrome. Ако не искате това да се случва, можете да изключите функцията.

Ако Chrome вече не извежда предложения за запазване на карти, научете как да отстраните проблемите със съхранената в браузъра информация.

Спиране на извеждането на предложения за запазване на данни за връзка и плащане в Chrome

Можете да зададете на Chrome да не запазва данните ви за връзка и плащане на устройството ви и да не предлага да съхранява информацията ви.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
  • За да спрете запазването на данните за плащане, изключете опцията Запазване и попълване на начини на плащане.
  • За да спрете запазването на адресите и данните за връзка, изключете опцията Запазване и попълване на адреси.
 3. За да спрете запазването на адресите и данните за връзка, изключете опцията Запазване и попълване на адреси.
 4. Под „Хора“ в горната част кликнете върху Начини на плащане или Адреси и др.
Ако искате да спрете запазването на паролите в Chrome, научете как да управлявате запазените пароли.

Chrome не извежда предложение за запазената ви информация

Ако не получавате предложения при попълване на формуляр:

 • Уебсайтът може да не е достатъчно защитен, за да получи тази информация от Chrome.
 • Ако уебсайтът е защитен, Chrome може да не разпознава определени полета във формуляра.
Научете как да отстраните проблемите със запазената информация.

Изтриване на информацията ви, запазена от функцията за автоматично попълване

За да изтриете адресите, начините на плащане и другата запазена информация в Chrome едновременно, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Още инструменти и след това Изчистване на данните за сърфирането.
 4. Изберете период от време, например „Последния час“ или „За цялото време“.
 5. В секцията „Разширени“ изберете Данни за автоматично попълване на формуляри.
По този начин не се изтриват картите, съхранявани в профила ви в Google Pay. Научете как да премахнете начин на плащане от профила си в Google Pay. 
Паролите не се изтриват. Научете как да управлявате запазените си пароли.

Сродни статии