Научете повече за подканите за вход от трети страни

Подканите за вход от трети страни са вид федериран начин за вход, който ви дава възможност да използвате услуга за идентифициране, вместо да създавате уникални идентификационни данни за вход за всеки отделен уебсайт, който посещавате. Ако разрешите подканите за вход от трети страни, докато сърфирате в мрежата, може да получавате диалогови прозорци, в които се пита дали искате да влезете чрез услуга за идентифициране.

Chrome ви дава възможност да влизате в уебсайтове чрез услуга за идентифициране по ваш избор. Тя съхранява и управлява данните за вход и самоличността ви в мрежата с ваше разрешение.

Управление на подканите за вход от трети страни

За да изберете предпочитанията си за подканите за вход от трети страни:

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Настройки.
  3. Вляво кликнете върху Поверителност и сигурност и след това Настройки за сайта.
  4. Под „Съдържание“ кликнете върху Допълнителни настройки за съдържанието и след това Подкани за вход от трети страни.
  5. Изберете желаната от вас настройка:
    • Сайтовете могат да показват подкани за вход от услуги за идентифициране
    • Блокиране на подканите за вход от услуги за идентифициране

Пояснение: Ако блокирате тази функция, Chrome няма да показва стандартните подкани за вход чрез услугата за идентифициране, която използвате, но тя или уебсайтът, който посещавате, пак може да ви показват подобни подкани. Освен това пак можете да влизате посредством съответната услуга за идентифициране чрез обичайните бутони за вход или чрез потребителското име и паролата си.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4875663722784663003
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
237