Chia sẻ vị trí của bạn

Bạn có thể nhận thông tin hữu ích hơn từ các trang web bằng cách cho phép các trang web biết vị trí của bạn. Ví dụ: bằng cách chia sẻ thông tin vị trí, bạn có thể tìm thấy cửa hàng thực phẩm gần bạn nhanh hơn.

Cho phép trang web biết vị trí của bạn

Theo mặc định, Chrome sẽ hỏi bạn khi một trang web muốn biết vị trí của bạn. Để cho phép trang web biết vị trí của bạn, chọn Cho phép. Trước khi chia sẻ vị trí của bạn, hãy xem lại chính sách bảo mật của trang web.

Nếu bạn sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại, vị trí của bạn sẽ được sử dụng cho tìm kiếm trên Google theo mặc định.

Thay đổi cài đặt vị trí mặc định của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Cài đặt trang web sau đó Vị trí.
  4. Bật hoặc tắt Vị trí.

Để thay đổi cài đặt cho một trang web cụ thể, hãy nhấn vào tên trang web có trong danh sách bên dưới.

Thay đổi quyền truy cập của Google vào vị trí của bạn

Khi đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định, thì vị trí của bạn sẽ được sử dụng cho các tìm kiếm trong thanh địa chỉ và trên Google.

Cách ngừng sử dụng thông tin vị trí của bạn trong các lệnh tìm kiếm:

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Truy cập một trang tìm kiếm của Google, như google.com.
  3. Ở bên trái địa chỉ web, hãy nhấn vào biểu tượng Thông tin trang Default (Secure).
  4. Nhấn vào Quyền và sau đó Quyền truy cập thông tin vị trí.
  5. Chọn Chặn đối với công cụ tìm kiếm hiện tại.

Cách Chrome chia sẻ thông tin vị trí của bạn

Nếu bạn cho phép Chrome chia sẻ thông tin vị trí của mình với trang web, Chrome sẽ gửi thông tin đến Dịch vụ vị trí của Google để xác định vị trí gần đúng của bạn. Sau đó, Chrome có thể chia sẻ thông tin đó với trang web muốn có thông tin vị trí của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính