Atrašanās vietas kopīgošana

Saņemiet noderīgāku informāciju no vietnēm, atļaujot izmantot jūsu atrašanās vietas datus. Piemēram, kopīgojot atrašanās vietas datus, varat ātrāk atrast tuvumā pieejamas pārtikas preces.

Atļauja vietnei piekļūt jūsu atrašanās vietas datiem

Pēc noklusējuma pārlūkā Chrome tiek jautāts, vai vietnē var izmantot precīzu jūsu atrašanās vietu. Lai atļautu vietnei izmantot jūsu atrašanās vietas datus, izvēlieties Atļaut. Pirms atrašanās vietas datu kopīgošanas izlasiet vietnes konfidencialitātes politiku.

Ja lietojat Google kā noklusējuma meklētājprogrammu tālrunī, pēc noklusējuma jūsu atrašanās vietas dati tiek izmantoti meklēšanas vaicājumiem Google tīklā.

Atrašanās vietas noklusējuma iestatījumu mainīšana

  1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Chrome Chrome.
  2. Pa labi no adreses joslas pieskarieties vienumam Vēl Vēl un pēc tam Iestatījumi.
  3. Pieskarieties vienumam Vietnes iestatījumi un pēc tam Atrašanās vieta.
  4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vieta.

Lai mainītu iestatījumus konkrētai vietnei, pieskarieties tālāk esošajā sarakstā norādītajam vietnes nosaukumam.

Google piekļuves mainīšana jūsu atrašanās vietai

Kad Google ir noklusējuma meklētājprogramma, jūsu atrašanās vieta tiek izmantota meklēšanas vaicājumiem adreses joslā un Google tīklā.

Lai meklēšanā vairs netiktu izmantota jūsu atrašanās vieta, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Savā Android tālrunī vai planšetdatorā atveriet lietotni Chrome Chrome.
  2. Atveriet Google meklēšanas lapu, piemēram, google.lv.
  3. Pa kreisi no tīmekļa adreses pieskarieties slēdzenes ikonai Bloķēt.
  4. Pieskarieties vienumam Atļaujas un pēc tam Piekļuve atrašanās vietai.
  5. Atlasiet vienumu Aizliegšana pašreizējai meklētājprogrammai.

Kā pārlūkā Chrome tiek kopīgota jūsu atrašanās vieta

Ja ļaujat pārlūkam Chrome kopīgot jūsu atrašanās vietas datus ar kādu vietni, Chrome sūta Google atrašanās vietu pakalpojumiem informāciju, lai noteiktu aptuvenu jūsu atrašanās vietu. Pārlūks Chrome pēc tam var kopīgot šo informāciju ar vietni, kas vēlas iegūt jūsu atrašanās vietas datus.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
237
false