ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Share your location

Get more useful information from sites by letting them see your location. For example, by sharing your location, you can find food near you faster.

Let a site know your location

By default, Chrome asks you when a site wants to see your location. To let the site know where you are, choose Allow. Before sharing your location, review the site's privacy policy.

If you use Google as your default search engine on your phone, your location is used by default for your searches on Google.

Change your default location settings

  1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
  2. To the right of the address bar, tap More More and then Settings.
  3. Tap Site settings and then Location.
  4. Turn Location on or off.

To change the settings for a specific site, tap the site name listed below.

Change Google's access to your location

When Google is your default search engine, your location is used for your searches in the address bar and on Google.

To stop the use of your location in searches:

  1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app Chrome.
  2. Visit a Google search page, like google.com.
  3. To the left of the web address, tap Page info Default (Secure).
  4. Tap Permissions and then Location access.
  5. Select Block for current search engine.

How Chrome shares your location

If you let Chrome share your location with a site, Chrome sends information to Google Location Services to get an estimate of where you are. Chrome can then share that info with the site that wants your location.

Was this helpful?

How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
14161500402346022203
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
237