Dijeljenje lokacije

Web-lokacije mogu vam pružati korisnije informacije ako im dopustite da vide vašu lokaciju. Na primjer, kada dijelite lokaciju, možete brže pronaći restoran u blizini.

Dopustite web-lokaciji da sazna vašu lokaciju

Chrome vam prema zadanim postavkama prikazuje upit kada web-lokacija želi vidjeti vašu lokaciju. Da biste dopustili web-lokaciji da sazna gdje ste, odaberite Dopusti. Prije dijeljenja lokacije pregledajte pravila o privatnosti te web-lokacije.

Ako upotrebljavate Google kao zadanu tražilicu na telefonu, vaša se lokacija upotrebljava prema zadanim postavkama za vaša pretraživanja na Googleu.

Promjena zadanih postavki lokacije

  1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju postavki.
  2. Pronađite i dodirnite Chrome.
  3. Dodirnite Lokacija.
  4. Odaberite opciju koju želite kao zadanu postavku.

Promjena Googleova pristupa vašoj lokaciji

Kada vam je Google zadana tražilica, vaša se lokacija upotrebljava za pretraživanja u adresnoj traci i na Googleu.

Da biste prestali upotrebljavati svoju lokaciju u pretraživanjima, isključite Chromeov pristup lokaciji:

  1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Postavke.
  2. Pronađite i dodirnite Chrome.
  3. Dodirnite Lokacija a zatim Nikad.

Kako Chrome dijeli vašu lokaciju

Ako dopustite Chromeu da dijeli vašu lokaciju s nekom web-lokacijom, Chrome šalje informacije Google uslugama lokacije kako bi dobio procjenu lokacije na kojoj se nalazite. Chrome tada može dijeliti te informacije s web-lokacijom koja ih traži.