Dijeljenje lokacije

Web-lokacije mogu vam pružati korisnije informacije ako im dopustite da vide vašu lokaciju. Na primjer, kada dijelite lokaciju, možete brže pronaći restoran u blizini.

Dopustite web-lokaciji da sazna vašu lokaciju

Chrome vam prema zadanim postavkama prikazuje upit kada web-lokacija želi vidjeti vašu lokaciju. Da biste dopustili web-lokaciji da sazna gdje ste, odaberite Dopusti. Prije dijeljenja lokacije pregledajte pravila o privatnosti te web-lokacije.

Ako upotrebljavate Google kao zadanu tražilicu na telefonu, vaša se lokacija upotrebljava prema zadanim postavkama za vaša pretraživanja na Googleu.

Promjena zadanih postavki lokacije

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
  2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
  3. Dodirnite Postavke web-lokacije a zatim Lokacija.
  4. Uključite ili isključite stavku Lokacija.

Da biste promijenili postavke za neku određenu web-lokaciju, dodirnite naziv te web-lokacije naveden u nastavku.

Promjena Googleova pristupa vašoj lokaciji

Kada vam je Google zadana tražilica, vaša se lokacija upotrebljava za pretraživanja u adresnoj traci i na Googleu.

Da biste prestali upotrebljavati svoju lokaciju u pretraživanjima:

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
  2. Otvorite stranicu Google pretraživanja, na primjer google.hr.
  3. S lijeve strane web-adrese dodirnite Lokot Lokot.
  4. Dodirnite Postavke web-lokacije a zatim Pristup lokaciji.
  5. Odaberite Blokiraj za trenutačnu tražilicu.

Kako Chrome dijeli vašu lokaciju

Ako dopustite Chromeu da dijeli vašu lokaciju s nekom web-lokacijom, Chrome šalje informacije Google uslugama lokacije kako bi dobio procjenu lokacije na kojoj se nalazite. Chrome tada može dijeliti te informacije s web-lokacijom koja ih traži.