به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی

برای دریافت اطلاعات مفیدتر از سایت‌ها، به آن‌ها اجازه دهید مکانتان را ببینند. برای مثال، با به اشتراک گذاشتن مکانتان، می‌توانید رستوران‌های اطرافتان را سریع‌تر پیدا کنید.

اجازه دادن به سایت‌ها برای دانستن مکان شما

به‌طور پیش‌فرض، وقتی سایتی بخواهد از مکانتان مطلع شود، Chrome از شما سؤال می‌کند. برای اینکه به سایت اجازه دهید مکان شما را بداند، مجاز را انتخاب کنید. قبل از به اشتراک گذاشتن مکان، خط‌‌مشی رازداری سایت را مرور کنید.

اگر از Google به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض‌ در تلفنتان استفاده کنید، برای جستجوهایی که در Google انجام می‌دهید به‌طور پیش‌فرض از مکان شما استفاده می‌شود.

تغییر تنظیمات پیش‌فرض مکان

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome ‏Chrome را باز کنید؛
  2. در سمت چپ نوار نشانی، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات ضربه بزنید؛
  3. روی تنظیمات سایت و سپس مکان ضربه بزنید؛
  4. مکان را روشن یا خاموش کنید.

برای تغییر تنظیمات سایت خاصی، در فهرست زیر روی نام سایت ضربه بزنید.

تغییر دسترسی Google به مکان شما

وقتی Google موتور جستجوی پیش‌فرض‌ باشد، برای جستجوهایی که در نوار نشانی و در Google انجام می‌دهید از مکان شما استفاده می‌شود.

برای متوقف کردن استفاده از مکان در جستجوها:

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
  2. از یک صفحه «جستجوی Google» مثل google.com بازدید کنید؛
  3. در سمت راست نشانی وب، روی «قفل» قفل ضربه بزنید؛
  4. روی اجازه‌ها و سپس دسترسی به مکان ضربه بزنید؛
  5. مسدود کردن برای موتور جستجوی کنونی را انتخاب کنید.

Chrome چگونه مکان شما را به اشتراک می‌گذارد

اگر به Chrome اجازه دهید مکانتان را با سایتی به اشتراک بگذارد، Chrome اطلاعاتی به «خدمات مکان Google» ارسال می‌کند تا تخمینی از جایی که هستید، دریافت کند. سپس Chrome می‌تواند آن اطلاعات را با سایتی که مکان شما را می‌خواهد، به اشتراک بگذارد.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false