Споделяне на местоположението ви

Получавайте по-полезна информация от сайтовете, като им разрешите да виждат местоположението ви. Когато го споделяте, можете например да намирате по-бързо места за хранене в района.

Разрешаване на даден сайт да вижда местоположението ви

По подразбиране Chrome извежда запитване, когато даден сайт иска да види местоположението ви. За да му разрешите, докоснете Разрешаване. Преди да споделите местоположението си, прегледайте декларацията за поверителност на сайта.

Ако Google е основната търсеща машина на телефона ви, местоположението ви по подразбиране се използва за търсенията ви с нас.

Промяна на стандартните ви настройки за местоположението

  1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
  2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
  3. Докоснете Настройки за сайта и след това Местоположение.
  4. Изключете или включете Местоположение.

За да промените настройките за конкретен сайт, докоснете името му, посочено по-долу.

Промяна на достъпа на Google до местоположението ви

Когато Google е търсещата ви машина по подразбиране, местоположението ви се използва за търсенията ви от адресната лента и с Google.

За да спрете да използвате местоположението си в търсенията:

  1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
  2. Отворете страница за търсене с Google, като например google.bg.
  3. Докоснете иконата на катинар Заключване вляво от уеб адреса.
  4. Докоснете Настройки за сайта и след това Достъп до местоположението.
  5. Изберете Блокиране за текущата търсеща машина.

Как Chrome споделя местоположението ви

Ако разрешите на Chrome да сподели местоположението ви с даден сайт, браузърът изпраща информация до съответните ни услуги с цел приблизително определяне на мястото. След това Chrome може да сподели тази информация със сайта, който иска достъп.