Κοινοποίηση της τοποθεσίας σας

Λάβετε πιο χρήσιμες πληροφορίες από ιστοτόπους, επιτρέποντάς τους να δουν την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, κοινοποιώντας την τοποθεσία σας, μπορείτε να βρείτε εστιατόρια κοντά σας πιο γρήγορα.

Δώστε σε έναν ιστότοπο πρόσβαση στην τοποθεσία σας

Από προεπιλογή, το Chrome σάς ρωτά όταν ένας ιστότοπος θέλει να δει την τοποθεσία σας. Για να επιτρέψετε σε έναν ιστότοπο να γνωρίζει πού βρίσκεστε, επιλέξτε Αποδοχή. Πριν από την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας, ελέγξτε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου.

Εάν χρησιμοποιείτε το Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησής σας στο τηλέφωνό σας, η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται από προεπιλογή για τις αναζητήσεις στο Google.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων τοποθεσίας

  1. Στο τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
  2. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Τοποθεσία.
  4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Τοποθεσία.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, πατήστε το όνομα του ιστοτόπου που εμφανίζεται παρακάτω.

Αλλαγή της πρόσβασης του Google στην τοποθεσία σας

Όταν το Google είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, η τοποθεσία σας χρησιμοποιείται για τις αναζητήσεις στη γραμμή διεύθυνσης και στο Google.

Για να διακόψετε τη χρήση της τοποθεσίας σας στις αναζητήσεις:

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
  2. Επισκεφτείτε μια σελίδα αναζήτησης Google, όπως google.gr.
  3. Αριστερά από τη διεύθυνση ιστού, πατήστε το εικονίδιο Κλείδωμα Κλείδωμα.
  4. Πατήστε Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Πρόσβαση τοποθεσίας.
  5. Επιλέξτε Αποκλεισμός για την τρέχουσα μηχανή αναζήτησης.

Πώς κοινοποιεί το Chrome την τοποθεσία σας

Εάν επιτρέψετε στο Chrome να κοινοποιεί την τοποθεσία σας σε έναν ιστότοπο, το Chrome αποστέλλει πληροφορίες στις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google, για να εκτιμήσει την τοποθεσία σας. Το Chrome μπορεί, στη συνέχεια, να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο που ζητά την τοποθεσία σας.