Sử dụng plugin trên Chrome

Khi bạn cài đặt plugin, Chrome sẽ bật các tính năng khác để bạn có thể làm những việc như xem hoạt ảnh Flash, tệp PDF hoặc tệp Windows Media. Chúng cũng giúp một số tệp video và âm thanh hoạt động tốt hơn.

Plugin nào được hỗ trợ

Cách các plugin hoạt động tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng:

 • Linux: Chrome hỗ trợ các plugin API Pepper .
 • Mac: Chrome hỗ trợ hầu hết các plugin phổ biến.
 • Windows 7/Vista/XP: Chrome hỗ trợ hầu hết các plugin phổ biến.
 • Windows 8: Chỉ những plugin sử dụng API Pepper, chẳng hạn như Flash, Native Client và Trình xem PDF trên Chrome, mới hoạt động khi Chrome chạy dưới dạng ứng dụng Windows 8. Tìm hiểu thêm từ Microsoft về cách duyệt web mà không cần plugin.
 • Chromebook: Google Chrome hỗ trợ Adobe Flash Player, plugin Google Talk và trình xem PDF.

Lưu ý: Các tiện ích trình duyệt hơi khác một chút với plugin. Tìm hiểu cách thức hoạt động của các tiện ích trình duyệt.

Chạy hoặc chặn hầu hết các plugin

Chrome sử dụng các plugin theo mặc định trên trang web trừ khi chúng có rủi ro bảo mật.

Chrome tự động chặn các plugin đã lỗi thời hoặc không được nhiều chương trình sử dụng. Bạn cũng có thể tự chặn plugin bất cứ lúc nào:

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 2. Nhấp Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao.
 3. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 4. Trong phần "plugin", chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Chạy tất cả nội dung plugin (được khuyến nghị): Chrome sẽ chạy tất cả các plugin.
  • Phát hiện và chạy nội dung plugin quan trọng: Chrome sẽ chạy nội dung plugin chính trên các trang web.
  • Hãy để tôi chọn thời điểm chạy nội dung plugin: Chrome sẽ tự động ngừng chạy mọi plugin. Bạn có thể chạy các plugin cụ thể bằng cách nhấp chuột phải vào các plugin đó và chọn Chạy plugin này.

Để chỉ cho phép plugin đối với các trang web cụ thể, nhấp vào Quản lý ngoại lệ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể truy cập vào trang plugin bằng cách nhấp vào Quản lý từng plugin trong phần "plugin" của hộp thoại Cài đặt nội dung.

Bật và tắt các plugin cụ thể

Bạn có thể bật và tắt các plugin cụ thể bất cứ lúc nào.

Bật plugin

 1. Truy cập trang plugin tại chrome://plugins/.
 2. Nhấp vào Bật bên cạnh plugin bạn muốn sử dụng.

Tắt plugin

 1. Truy cập trang plugin tại chrome://plugins/.
 2. Tìm plugin bạn muốn tắt và nhấp Tắt.

Lưu ý: Khi bạn truy cập một trang có plugin đã tắt, bạn sẽ thấy thông báo cho biết plugin đã bị tắt thay vì thấy video hoặc âm thanh trên trang đó.

Sử dụng plugin trên các thiết bị tại cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn đang sử dụng Chrome trên một máy tính tại cơ quan hoặc trường học hay trên thiết bị di động, bạn có thể cần phải liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để xử lý các plugin Chrome cho bạn.

Khắc phục sự cố plugin

Nếu các plugin của bạn không hoạt động bình thường hoặc bị lỗi, bạn có thể khắc phục sự cố.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích