Sử dụng plugin trên Chrome

Plugin cho phép Chrome sử dụng các tính năng khác để bạn có thể làm những việc như xem hoạt ảnh Flash hoặc tệp PDF. Các tính năng đó cũng giúp một số tệp video và âm thanh hoạt động tốt hơn.

Những plugin nào bạn có thể sử dụng

Chrome đi kèm với một số plugin như Adobe Flash và Trình xem PDF. Các plugin này hoạt động trên tất cả các hệ điều hành trên máy tính để bàn được hỗ trợ của Chrome.

Chrome không còn hỗ trợ plugin NPAPI nữa, do đó một số plugin, chẳng hạn như Silverlight, Java và Unity sẽ không hoạt động trên Chrome.

Lưu ý: Các tiện ích trình duyệt hơi khác một chút với plugin. Tìm hiểu cách thức hoạt động của các tiện ích trình duyệt.

Chạy hoặc chặn hầu hết các plugin

Chrome sử dụng các plugin theo mặc định trên trang web trừ khi chúng có rủi ro bảo mật.

Chrome tự động chặn các plugin đã lỗi thời hoặc không được nhiều chương trình sử dụng. Bạn cũng có thể tự chặn plugin bất cứ lúc nào:

 1. Nhấp vào menu Chrome .
 2. Nhấp Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao.
 3. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 4. Trong phần "Plugin", chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Chạy tất cả nội dung plugin (được khuyến nghị): Chrome sẽ chạy tất cả các plugin.
  • Phát hiện và chạy nội dung plugin quan trọng: Chrome sẽ chạy nội dung plugin chính trên các trang web.
  • Hãy để tôi chọn thời điểm chạy nội dung plugin: Chrome sẽ tự động ngừng chạy mọi plugin. Bạn có thể chạy các plugin cụ thể bằng cách nhấp chuột phải vào các plugin đó và chọn Chạy plugin này.

Để chỉ cho phép plugin đối với các trang web cụ thể, nhấp vào Quản lý ngoại lệ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể truy cập vào trang plugin bằng cách nhấp vào Quản lý từng plugin trong phần "Plugin" của hộp thoại Cài đặt nội dung.

Bật và tắt các plugin cụ thể

Bạn có thể bật và tắt các plugin cụ thể bất cứ lúc nào.

Bật plugin

 1. Truy cập trang Plugin tại chrome://plugins/.
 2. Nhấp vào Bật bên cạnh plugin bạn muốn sử dụng.

Tắt plugin

 1. Truy cập trang Plugin tại chrome://plugins/.
 2. Tìm plugin bạn muốn tắt và nhấp Tắt.

Lưu ý: Khi bạn truy cập một trang có plugin đã tắt, bạn sẽ thấy thông báo cho biết plugin đã bị tắt thay vì thấy video hoặc âm thanh trên trang đó.

Sử dụng plugin trên các thiết bị tại cơ quan hoặc trường học

Nếu đang sử dụng Chrome trên một máy tính tại cơ quan hoặc trường học hay trên thiết bị di động, bạn cần phải liên hệ với quản trị viên mạng của mình để xử lý các plugin Chrome cho bạn.

Khắc phục sự cố plugin

Nếu các plugin của bạn không hoạt động bình thường hoặc bị lỗi, bạn có thể khắc phục sự cố.

Bài viết này có hữu ích không?