Plugin

Plugin giúp trình duyệt xử lý các loại nội dung web đặc biệt như tệp Flash hoặc Windows Media.

Tiện ích của trình duyệt  tương tự với plugin nhưng thay vào đó, thêm các tính năng mới vào trình duyệt của bạn hoặc sửa đổi chức năng của trang web bạn yêu thích.

Cài đặt plugin

Nếu bạn cho phép các trang web sử dụng plugin và Google Chrome phát hiện thấy bạn thiếu plugin cho một trang cụ thể, Google Chrome sẽ nhắc bạn cài đặt plugin đó ở đầu trang web.

Nhấp vào Cài đặt plugin trong thông báo. Một số plugin bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách tải tệp thiết lập xuống máy tính của bạn. Đối với các plugin đó, hãy đảm bảo bạn xác nhận tải xuống bằng cách nhấp vào Lưu trong thanh tài nguyên tải xuống ở cuối cửa sổ trình duyệt của bạn. Khi tải xuống đã hoàn tất, hãy khởi động lại Google Chrome bằng cách đóng tất cả các cửa sổ đang mở để hoàn tất quá trình cài đặt.

Plugin không hoạt động? Xem thông tin gỡ rối

Chạy hoặc chặn plugin

Plugin được phép theo mặc định. Tuy nhiên, vì đôi khi chúng có thể là mối đe dọa cho bảo mật, Google Chrome sẽ chặn các plugin lỗi thời hoặc các plugin không được sử dụng phổ biến. Các ví dụ bao gồm Java, RealPlayer, QuickTime, Shockwave và Adobe Reader trước Adobe Reader X.  Để chặn tất cả các plugin, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu và chọn Cài đặt.
 2. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 3. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 4. Để chọn cách xử lý các plugin, trong phần "Plugin" hãy chọn một trong trong các tùy chọn sau đây:
  • Chạy tự động (nên chọn): Chrome sẽ chạy tất cả các plugin.
  • Nhấp để phát: Chrome sẽ chặn tất cả các plugin nhưng bạn có thể phát một số trong các plugin đó bằng cách nhấp vào biểu tượng plugin click to play plug-in.
  • Chặn tất cả: Chrome sẽ không cho mọi plugin chạy.

Bạn có thể tùy chỉnh quyền cho các trang web cụ thể bằng cách nhấp vào Quản lý ngoại lệ.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể quản lý các plugin cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Tắt plugin cụ thể

Bạn cũng có thể tắt hoàn toàn plugin cụ thể. Không giống như các plugin bị chặn, bạn không thể cho phép chạy plugin này trên một trang cụ thể. Khi bạn truy cập một trang có plugin bị tắt, bạn sẽ nhìn thấy thông báo "Thiếu plugin" xuất hiện tại vị trí của plugin đó.

Để tắt plugin, hãy truy cập trang Plugin tại chrome://plugins/. Tìm plugin mà bạn muốn tắt và nhấp vào Tắt. Bạn cũng có thể bật lại các plugin bị tắt trên trang này.

Bạn cũng có thể truy cập trang Plugin bằng cách nhấp vào Tắt plugin riêng lẻ trong phần "Plugin" của hộp thoại Cài đặt nội dung.

 

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích