ใช้ปลั๊กอินบน Chrome

เมื่อคุณติดตั้งปลั๊กอิน Chrome จะเปิดคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ดูภาพเคลื่อนไหว Flash ไฟล์ PDF หรือไฟล์ Windows Media นอกจากนี้ปลั๊กอินยังช่วยให้วิดีโอและไฟล์เสียงทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

มีการสนับสนุนปลั๊กอินใดบ้าง

วิธีการทำงานของปลั๊กอินขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่ ดังนี้

 • Linux: Chrome สนับสนุนปลั๊กอิน Pepper API
 • Mac: Chrome สนับสนุนปลั๊กอินยอดนิยมส่วนใหญ่
 • Windows 7/Vista/XP: Chrome สนับสนุนปลั๊กอินยอดนิยมส่วนใหญ่
 • Windows 8: จะมีเพียงปลั๊กอินที่ใช้ Pepper API เช่น Flash, Native Client และโปรแกรมอ่าน PDF ของ Chrome เท่านั้นที่จะทำงานเมื่อ Chrome เรียกใช้เป็นแอป Windows 8 ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Microsoft เกี่ยวกับการท่องเว็บแบบไม่มีปลั๊กอิน
 • Chromebook: Google Chrome สนับสนุน Adobe Flash Player, ปลั๊กอิน Google Talk และโปรแกรมดูไฟล์ PDF

หมายเหตุ: ส่วนขยายเบราว์เซอร์จะแตกต่างจากปลั๊กอินเล็กน้อย ดูวิธีการทำงานของส่วนขยายเบราว์เซอร์

เรียกใช้หรือบล็อกปลั๊กอินส่วนใหญ่

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะใช้ปลั๊กอินบนหน้าเว็บ เว้นแต่ว่าปลั๊กอินเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Chrome จะบล็อกปลั๊กอินที่ล้าสมัยหรือที่โปรแกรมจำนวนมากไม่ได้ใช้โดยอัตโนมัติ คุณยังบล็อกปลั๊กอินด้วยตนเองได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกการตั้งค่า > แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 3. ใน "ส่วนความเป็นส่วนตัว" คลิกปุ่มการตั้งค่าเนื้อหา
 4. ในส่วน "ปลั๊กอิน" เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • เรียกใช้เนื้อหาปลั๊กอินทั้งหมด (แนะนำ): Chrome จะเรียกใช้ทุกปลั๊กอิน
  • ตรวจหาและเรียกใช้เนื้อหาปลั๊กอินที่สำคัญ: Chrome จะเรียกใช้เนื้อหาปลั๊กอินหลักบนเว็บไซต์
  • ให้ฉันเลือกว่าจะเรียกใช้เนื้อหาปลั๊กอินเมื่อใด: Chrome จะหยุดการใช้งานปลั๊กอินทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณจะเรียกใช้ปลั๊กอินที่ต้องการได้ด้วยการคลิกขวาที่ปลั๊กอินนั้นๆ แล้วเลือกเรียกใช้ปลั๊กอินนี้

หากต้องการอนุญาตปลั๊กอินเฉพาะสำหรับบางเว็บไซต์ ให้คลิกจัดการข้อยกเว้น

หมายเหตุ: คุณยังเข้าถึงหน้าปลั๊กอินได้โดยการคลิก "จัดการปลั๊กอินแต่ละรายการ" ในส่วน "ปลั๊กอิน" ของช่องโต้ตอบการตั้งค่าเนื้อหา

เปิดและปิดปลั๊กอินบางรายการ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้ปลั๊กอินที่ต้องการได้ทุกเมื่อ

เปิดใช้ปลั๊กอิน

 1. ไปที่หน้าปลั๊กอินที่ chrome://plugins/
 2. คลิก "เปิดใช้" ถัดจากปลั๊กอินที่ต้องการใช้

ปิดใช้ปลั๊กอิน

 1. ไปที่หน้าปลั๊กอินที่ chrome://plugins/
 2. ค้นหาปลั๊กอินที่คุณต้องการจะปิดใช้ และคลิก "ปิดใช้"

หมายเหตุ: เมื่อคุณไปที่หน้าที่มีการปิดใช้ปลั๊กอินอยู่ คุณจะเห็นข้อความที่บอกว่าปลั๊กอินปิดใช้งานอยู่แทนที่จะเห็นวิดีโอหรือเสียงที่อยู่บนหน้านั้นๆ

ใช้ปลั๊กอินในอุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน

หากคุณกำลังใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายให้จัดการปลั๊กอิน Chrome ให้คุณ

แก้ปัญหาปลั๊กอิน

หากปลั๊กอินทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง คุณสามารถแก้ปัญหาได้

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด