ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เล่นเสียงและวิดีโอ Flash และเนื้อหาอื่นๆ

ปลั๊กอิน Adobe Flash ช่วยให้คุณสามารถฟังเสียงและดูวิดีโอ Flash รวมถึงเนื้อหาวิดีโออื่นๆ จาก Chrome ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Flash จะใช้งานไม่ได้ใน Chrome

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Chrome จะถามว่าคุณต้องการเรียกใช้ Adobe Flash เวลาที่คุณเข้าชมหน้าที่มี Flash หรือไม่ คลิกเพื่อดูเนื้อหา Flash

อนุญาตให้วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกม Flash เล่นโดยอัตโนมัติ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ค้นหาส่วน "Flash"
 6. หากคุณเชื่อถือเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและต้องการให้วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกมเล่นได้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกอนุญาตให้เว็บไซต์เรียกใช้ Flash

หากต้องการอนุญาตให้เล่น Flash ในบางเว็บไซต์เท่านั้น ให้คลิกจัดการข้อยกเว้น ป้อนเว็บไซต์แล้วตั้งค่าพฤติกรรมเป็น "อนุญาต" เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตเนื้อหาในบางเว็บไซต์

บล็อกการเล่นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกม Flash

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ที่ด้านล่าง คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" คลิกการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ค้นหาส่วน "Flash"
 6. หากไม่ต้องการให้เล่นเนื้อหา Flash ให้เลือกบล็อกไม่ให้เว็บไซต์เล่น Flash

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Flash

ข้อผิดพลาด: "Adobe Flash ถูกบล็อกเนื่องจากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด" หรือ "โหลดปลั๊กอินไม่ได้"

Flash บน Chrome ไม่สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ Android, iPhone, iPad และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ข้อผิดพลาด: "ปลั๊กอินต่อไปนี้ขัดข้อง" หรือคุณเห็นไอคอน "ปลั๊กอิน" ปลั๊กอิน
 1. หาก Adobe Flash ไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ให้บังคับปิดโดยทำดังนี้
  1. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
  2. คลิกเครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ตัวจัดการงาน
  3. เลือก "ปลั๊กอิน: Shockwave Flash"
  4. คลิกสิ้นสุดกระบวนการ
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิก "โหลดซ้ำ" โหลดซ้ำ
ข้อผิดพลาด: "หน้านี้บล็อกปลั๊กอินต่อไปนี้"

Chrome จะบล็อกเนื้อหาบางอย่างโดยอัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะไม่เล่นเนื้อหา Flash หากปลั๊กอินไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดหรือหากเนื้อหาดังกล่าวไม่ใช่เนื้อหาหลักของเว็บไซต์

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่เห็นการตั้งค่า Flash

หากคุณใช้อุปกรณ์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า Flash

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร