Lägga till, ta bort eller hantera plugin-program i Chrome

Med plugin-program kan du göra mer i Chrome, till exempel visa Flash-animeringar eller PDF-dokument. Vissa videor och ljudfiler förbättras också av plugin-program.

Vilka plugin-program kan du använda

Det finns plugin-program för att visa Flash- och PDF-innehåll i Chrome. Chrome har inte längre stöd för NPAPI-plugin-program. Det innebär att webbplatser med plugin-program som Silverlight, Java och Unity kanske inte fungerar i Chrome.

Obs! Webbläsartillägg skiljer sig något från plugin-program. Ta reda på hur webbläsartillägg fungerar.

Ändra plugin-inställningar

I Chrome används plugin-program som standard på en webbsida under förutsättning att de inte utgör en säkerhetsrisk.

I Chrome blockeras plugin-program automatiskt om de är inaktuella eller inte används av många program. Du kan även blockera plugin-program själv när som helst:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu på datorn.
 2. Klicka på Inställningar > Visa avancerade inställningar.
 3. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 4. Välj något av följande alternativ i avsnittet om plugin-program:
  • Kör allt plugin-innehåll: Alla uppdaterade plugin-program körs i Chrome.
  • Upptäck och kör viktigt plugin-innehåll (standard): Viktiga plugin-program körs i Chrome. Klicka om du vill spela upp innehåll som inte är nödvändigt.
  • Låt mig välja när plugin-innehåll ska köras: Plugin-program körs inte automatiskt i Chrome. Du kan köra specifika plugin-program genom att högerklicka på dem och välja Kör det här plugin-programmet.

Om du endast vill tillåta plugin-program för specifika webbplatser klickar du på Hantera undantag.

Aktivera och inaktivera specifika plugin-program

Du kan när som helst aktivera och inaktivera vissa plugin-program.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://plugins/ i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Aktivera eller Inaktivera bredvid det plugin-program du vill använda eller inaktivera.

Obs! När du besöker en sida med ett plugin-program som har inaktiverats visas ett meddelande om att plugin-programmet har inaktiverats i stället för att videon eller ljudet på sidan spelas upp.

Felsöka problem med plugin-program

Åtgärda felet Följande plugin-program har kraschat

Om något av följande visas högst upp på sidan har ett plugin-program som används på sidan slutat svara eller avslutats oväntat. Meddelandet Följande plugin-program har kraschat eller plugin-ikonen .

Du kan vänta en stund och so om plugin-programmet startas om automatiskt eller tvinga programmet att stänga. Åtgärda felet så här: Testa att läsa in sidan igen genom att klicka på uppdateringsknappen .

Använda plugin-program på enheter i skolan eller på jobbet

Om du använder Chrome på en dator i skolan eller på jobbet eller på en mobil enhet kan det hända att du måste kontakta nätverksadministratören och be honom eller henne hantera Chrome-plugin-program för din räkning.