Pluginprogram

Pluginprogram används av webbläsaren för att aktivera vissa typer av webbinnehåll, till exempel Flash- eller Windows Media-filer.

Webbläsartillägg liknar pluginprogram men används för att lägga till nya funktioner i webbläsaren eller för att ange hur dina favoritwebbplatser ska fungera.

Installera plugin-program

Om du tillåter att webbplatser använder plugin-program och Google Chrome upptäcker att det saknas ett plugin-program för en viss sida uppmanas du att installera det högst upp på webbsidan.

Klicka på Installera plugin i meddelandet. För vissa pluginprogram startar installationen genom att en installationsfil hämtas till datorn. För dessa plugin-program måste du bekräfta hämtningen genom att klicka på Spara i hämtningsfältet längst ned i webbläsarfönstret. När hämtningen är klar slutför du installationsprocessen genom att stänga alla fönster i Google Chrome och starta om webbläsaren.

Fungerar inte pluginprogrammen? Visa felsökningsinformation

Kör eller blockera pluginprogram

Pluginprogram är tillåtna som standard. De kan dock utgöra en säkerhetsrisk och Google Chrome blockerar därför ibland pluginprogram som är inaktuella eller inte används så ofta. Några exempel är Java, RealPlayer, QuickTime, Shockwave och tidigare versioner av Adobe Reader än Adobe Reader X.  Om du vill blockera alla pluginprogram följer du anvisningarna nedan:

  1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu och välj Inställningar.
  2. Klicka på Visa avancerade inställningar.
  3. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
  4. Välj ett av följande alternativ i avsnittet Pluginprogram för att välja hur pluginprogrammen ska hanteras:
    • Kör automatiskt (rekommenderas): Chrome kör alla pluginprogram.
    • Klicka för att köra: Chrome blockerar alla pluginprogram men du kan köra vissa av dem genom att klicka på pluginikonen click to play plug-in.
    • Blockera alla: Chrome hindrar alla pluginprogram från att köras.

Du kan anpassa behörigheten för vissa webbplatser genom att klicka på Hantera undantag.

Använder du en Chrome-enhet på jobbet eller i skolan? Det kan hända att din nätverksadministratör hanterar plugin-program på enheten du använder. I så fall kan du inte ändra inställningen själv. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som hanteras av någon annan

Inaktivera specifika pluginprogram

Du kan också inaktivera specifika plugin-program helt och hållet. Till skillnad från blockerade plugin-program går det inte att tillåta inaktiverade program på specifika webbsidor. Om du öppnar en sida där ett pluginprogram har inaktiverats visas meddelandet Plugin saknas.

Om du vill inaktivera plugin-program besöker du sidan Plugin-program på chrome://plugins/. Leta upp pluginprogrammet och tryck på Inaktivera. På denna sida kan du också aktivera plugin-program som tidigare inaktiverats.

Du kan också öppna sidan Pluginprogram genom att klicka på Inaktivera enskilda pluginprogram i avsnittet Pluginprogram i dialogrutan Innehållsinställningar.