Använda plugin-program i Chrome

När du installerar plugin-program aktiveras fler funktioner i Chrome så att du till exempel kan visa Flash-animationer, PDF-filer eller Windows Media-filer. Vissa videor och ljudfiler förbättras också av plugin-program.

Stöd för plugin-program

Vilka plugin-program som stöds beror på vilket operativsystem du använder:

 • Linux: I Chrome stöds Pepper API-plugin-program.
 • Mac: I Chrome stöds de flesta populära plugin-program.
 • Windows 7/Vista/XP: I Chrome stöds de flesta populära plugin-program.
 • Windows 8: Endast plugin-program där Pepper API används, till exempel Flash, Native Client and Chrome PDF-läsare, fungerar när en Chrome körs som en Windows 8-app. Läs mer information från Microsoft om att surfa utan plugin-program.
 • Chromebooks: I Google Chrome stöds Adobe Flash Player, plugin-programmet Google Talk och PDF-läsare.

Obs! Webbläsartillägg skiljer sig något från plugin-program. Ta reda på hur webbläsartillägg fungerar.

Köra eller blockera de flesta plugin-program

I Chrome används plugin-program som standard på en webbsida om de inte utgör en säkerhetsrisk.

I Chrome blockeras plugin-program automatiskt om de är inaktuella eller inte används av många program. Du kan även blockera plugin-program själv när som helst:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu.
 2. Klicka på Inställningar > Visa avancerade inställningar.
 3. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 4. Välj något av följande alternativ i avsnittet om plugin-program:
  • Kör allt plugin-innehåll (rekommenderas): Alla plugin-program körs i Chrome.
  • Upptäck och kör viktigt plugin-innehåll: Det viktigaste plugin-innehållet på webbplatser körs i Chrome.
  • Låt mig välja när plugin-innehåll ska köras: Plugin-program körs inte automatiskt i Chrome. Du kan köra specifika plugin-program genom att högerklicka på dem och välja Kör det här plugin-programmet.

Om du endast vill tillåta plugin-program för specifika webbplatser klickar du på Hantera undantag.

Obs! Du kommer även åt plugin-sidan genom att klicka på Hantera enskilda plugin-program i avsnittet om plugin-program i dialogrutan Innehållsinställningar.

Aktivera och inaktivera specifika plugin-program

Du kan när som helst aktivera och inaktivera specifika plugin-program.

Aktivera plugin-program

 1. Öppna sidan för plugin-program på chrome://plugins/.
 2. Klicka på Aktivera bredvid det plugin-program du vill använda.

Inaktivera plugin-program

 1. Öppna sidan för plugin-program på chrome://plugins/.
 2. Leta upp det plugin-program du vill inaktivera och klicka på Inaktivera.

Obs! När du besöker en sida med ett plugin-program som har inaktiverats visas ett meddelande om att plugin-programmet har inaktiverats i stället för att videon eller ljudet på sidan spelas upp.

Använda plugin-program på enheter i skolan eller på jobbet

Om du använder Chrome på en dator i skolan eller på jobbet eller på en mobil enhet kan det hända att du måste kontakta nätverksadministratören och be honom eller henne hantera Chrome-plugin-program för din räkning.

Felsöka plugin-program

Om dina plugin-program inte fungerar som de ska eller om de kraschar kan du felsöka problemet.