Använda plugin-program i Chrome

Med plugin-program används fler funktioner i Chrome så att du till exempel kan visa Flash-animationer eller PDF-filer. Vissa videor och ljudfiler förbättras också av plugin-program.

Vilka plugin-program kan du använda

I Chrome finns flera plugin-program, till exempel Adobe Flash och PDF Viewer. Programmen fungerar på alla datoroperativsystem som stöds av Chrome.

Chrome har inte längre stöd för NPAPI-plugin-program. Därför fungerar inte plugin-program som Silverlight, Java och Unity i Chrome.

Obs! Webbläsartillägg skiljer sig något från plugin-program. Ta reda på hur webbläsartillägg fungerar.

Köra eller blockera de flesta plugin-program

I Chrome används plugin-program som standard på en webbsida om de inte utgör en säkerhetsrisk.

I Chrome blockeras plugin-program automatiskt om de är inaktuella eller inte används av många program. Du kan även blockera plugin-program själv när som helst:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu.
 2. Klicka på Inställningar > Visa avancerade inställningar.
 3. Klicka på knappen Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess.
 4. Välj något av följande alternativ i avsnittet om plugin-program:
  • Kör allt plugin-innehåll (rekommenderas): Alla plugin-program körs i Chrome.
  • Upptäck och kör viktigt plugin-innehåll: Det viktigaste plugin-innehållet på webbplatser körs i Chrome.
  • Låt mig välja när plugin-innehåll ska köras: Plugin-program körs inte automatiskt i Chrome. Du kan köra specifika plugin-program genom att högerklicka på dem och välja Kör det här plugin-programmet.

Om du endast vill tillåta plugin-program för specifika webbplatser klickar du på Hantera undantag.

Obs! Du kommer även åt plugin-sidan genom att klicka på Hantera enskilda plugin-program i avsnittet om plugin-program i dialogrutan Innehållsinställningar.

Aktivera och inaktivera specifika plugin-program

Du kan när som helst aktivera och inaktivera specifika plugin-program.

Aktivera plugin-program

 1. Öppna sidan för plugin-program på chrome://plugins/.
 2. Klicka på Aktivera bredvid det plugin-program du vill använda.

Inaktivera plugin-program

 1. Öppna sidan för plugin-program på chrome://plugins/.
 2. Leta upp det plugin-program du vill inaktivera och klicka på Inaktivera.

Obs! När du besöker en sida med ett plugin-program som har inaktiverats visas ett meddelande om att plugin-programmet har inaktiverats i stället för att videon eller ljudet på sidan spelas upp.

Använda plugin-program på enheter i skolan eller på jobbet

Om du använder Chrome på en dator i skolan eller på jobbet eller på en mobil enhet kan det hända att du måste kontakta nätverksadministratören och be honom eller henne hantera plugin-program i Chrome för din räkning.

Följande plugin-program har upphört att fungera...

Om meddelandet Följande plugin-program har upphört att fungera ... eller ikonen plugin-program som inte fungerar visas högst upp på sidan har ett plugin-program som används på den aktuella sidan slutat att svara eller oväntat avslutats. Du kan vänta och se om plugin-programmet startas om automatiskt eller stänga av processen manuellt. Du kan försöka lösa problemet genom att uppdatera webbsidan.