Doplnky

Doplnky pomáhajú prehliadaču spracovať špeciálne typy webového obsahu, ako sú súbory vo formáte Flash alebo Windows Media.

Rozšírenia prehliadača sú podobné ako doplnky, ale v porovnaní s nimi pridávajú prehliadaču nové funkcie alebo upravujú funkcie vašich obľúbených stránok.

Inštalácia doplnkov

Ak povolíte webovým stránkam používanie doplnkov a prehliadač Google Chrome rozpozná, že vám chýba doplnok pre určitú stránku, v hornej časti webovej stránky sa zobrazí výzva na inštaláciu daného doplnku.

V správe kliknite na príkaz Inštalovať doplnok. Niektoré doplnky začnú proces inštalácie tým, že do počítača prevezmú inštalačný súbor. V prípade týchto doplnkov potvrďte prevzatie kliknutím na tlačidlo Uložiť na paneli preberania, ktorý sa zobrazí v dolnej časti okna prehliadača. Po dokončení preberania reštartujte prehliadač Google Chrome zatvorením všetkých otvorených okien. Inštalácia sa tým dokončí.

Nefungujú doplnky? Prečítajte si informácie o riešení problémov

Spustenie alebo blokovanie doplnkov

Doplnky sú v predvolenom nastavení povolené. Keďže však môžu v niektorých prípadoch predstavovať bezpečnostné riziko, prehliadač Google Chrome blokuje doplnky, ktoré sú zastarané a tie, ktoré nie sú veľmi rozšírené. Medzi príklady takýchto doplnkov patria doplnky Java, RealPlayer, QuickTime, Shockwave a Adobe Reader vo verziách starších ako Adobe Reader X. Ak chcete zablokovať všetky doplnky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu a vyberte možnosť Nastavenia.
  2. Kliknite na možnosť Zobraziť rozšírené nastavenia.
  3. V sekcii Súkromie kliknite na tlačidlo Nastavenia obsahu.
  4. Ak chcete zvoliť, ako má prehliadač Chrome zaobchádzať s doplnkami, v sekcii Doplnky vyberte jednu z nasledujúcich možností:
    • Spustiť automaticky (odporúčané): V prehliadači Chrome budú spustené všetky doplnky.
    • Spustiť kliknutím: Prehliadač Chrome bude blokovať všetky doplnky, niektoré však môžete spustiť kliknutím na ikonu doplnku click to play plug-in.
    • Blokovať všetky: Prehliadač Chrome zablokuje spúšťanie všetkých doplnkov.

Ak chcete prispôsobiť povolenia pre konkrétne webové stránky, kliknite na položku Spravovať výnimky.

Používate zariadenie Chrome v práci alebo v škole? Je možné, že doplnky spravuje správca siete. V takom prípade tu nebudete môcť toto nastavenie zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného zariadenia Chrome

Zakázanie konkrétnych doplnkov

Konkrétne doplnky môžete tiež úplne zakázať. Na rozdiel od zablokovaných doplnkov nebudete môcť povoliť spustenie doplnku na konkrétnej stránke. Keď navštívite stránku so zakázaným doplnkom, zobrazí sa na jeho mieste správa Chýba doplnok.

Ak chcete zakázať doplnky, zadajte do prehliadača Chrome text chrome://plugins/. prejdite na stránku Doplnky, vyhľadajte doplnok, ktorý chcete zakázať, a kliknite na tlačidlo Zakázať. Na tejto stránke môžete tiež zakázané doplnky znova povoliť.

Na stránku Doplnky môžete prejsť aj kliknutím na možnosť Zakázať jednotlivé doplnky na karte Doplnky v dialógovom okne Nastavenia obsahu.