Pridanie, odstránenie a správa doplnkov v prehliadači Chrome

Doplnky vám umožnia v prehliadači Chrome vykonávať ďalšie aktivity, ako napríklad pozerať animácie vo formáte Flash alebo prezerať dokumenty PDF. Pomáhajú tiež zlepšovať prehrávanie niektorých videí a zvukových súborov.

Ktoré doplnky môžete používať

S prehliadačom Chrome dostanete doplnky na spúšťanie obsahu vo formátoch Flash aj PDF. Chrome už nepodporuje doplnky NPAPI, takže webové stránky používajúce doplnky, ako napríklad Silverlight, Java a Unity, nemusia v prehliadači Chrome fungovať.

Poznámka: Rozšírenia prehliadača sa od doplnkov mierne odlišujú. Zistite, ako fungujú rozšírenia prehliadača.

Zmena nastavení doplnkov

Chrome predvolene používa doplnky na webových stránkach. Neurobí tak iba vtedy, keď predstavujú bezpečnostné riziko.

Automaticky blokuje doplnky, ktoré sú zastarané alebo ktoré nepoužíva veľa programov. Doplnky môžu kedykoľvek zablokovať aj používatelia, a to nasledujúcim spôsobom:

 1. Kliknite v počítači na Ponuku Chrome Chrome menu.
 2. Kliknite na položku Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia.
 3. V sekcii Súkromie kliknite na položku Nastavenia obsahu.
 4. V sekcii Doplnky vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Spustiť obsah všetkých doplnkov: Chrome bude spúšťať všetky aktuálne doplnky.
  • Rozpoznať a spustiť obsah dôležitých doplnkov (predvolené): Chrome bude spúšťať dôležité doplnky. Obsah, ktorý nie je dôležitý, prehráte kliknutím.
  • Umožniť mi vybrať, kedy spustiť obsah doplnku: Chrome zastaví automatické spúšťanie doplnkov. Konkrétne doplnky môžete spustiť tak, že na ne kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť Spustiť tento doplnok.

Ak chcete povoliť doplnky iba pre konkrétne webové stránky, kliknite na možnosť Spravovať výnimky.

Zapnutie a vypnutie konkrétnych doplnkov

Niektoré doplnky môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

 1. Otvorte v počítači prehliadač Chrome.
 2. V paneli s adresou v hornej časti stránky zadajte reťazec chrome://plugins a stlačte Enter.
 3. Vedľa doplnku, ktorý chcete použiť alebo vypnúť, kliknite na možnosť Povoliť alebo Zakázať.

Poznámka: Keď prejdete na stránku s vypnutým doplnkom, zobrazí sa vám namiesto požadovaného videa alebo zvuku na tejto stránke správa s informáciou, že doplnok bol zakázaný.

Riešenie problémov s doplnkami

Ako odstrániť chybu „Zlyhal nasledujúci doplnok“

Ak sa vám v hornej časti stránky zobrazí správa „Zlyhal nasledujúci doplnok alebo ikona doplnku , doplnok používaný na práve otvorenej stránke prestal reagovať alebo sa neočakávane zavrel.

Môžete počkať, kým sa doplnok automaticky znova spustí, alebo môžete vynútiť ukončenie procesu. Problém skúste vyriešiť tak, že webovú stránku znova načítate kliknutím na možnosť Obnoviť .

Používanie doplnkov v pracovných alebo školských zariadeniach

Ak používate prehliadač Chrome v pracovnom alebo školskom počítači, prípadne mobilnom zariadení, je možné, že budete musieť kontaktovať správcu siete a požiadať ho o správu doplnkov Chrome.