Používanie doplnkov v prehliadači Chrome

Doplnky povoľujú prehliadaču Chrome používať ďalšie funkcie, ktoré vám umožnia napríklad zobraziť animácie Flash alebo súbory PDF. Pomáhajú tiež zlepšovať prehrávanie niektorých videí a zvukových súborov.

Ktoré doplnky môžete používať

S prehliadačom Chrome dostanete viacero doplnkov, ako napríklad Adobe Flash a zobrazovač PDF. Tieto doplnky fungujú vo všetkých operačných systémoch pre stolné počítače podporovaných prehliadačom Chrome.

Chrome už nepodporuje doplnky NPAPI, takže niektoré doplnky, ako napríklad Silverlight, Java a Unity, už v prehliadači Chrome nefungujú.

Poznámka: Rozšírenia prehliadača sa od doplnkov mierne odlišujú. Zistite, ako fungujú rozšírenia prehliadača.

Ako spustiť alebo blokovať väčšinu doplnkov

Chrome predvolene používa doplnky na webových stránkach. Neurobí tak iba vtedy, keď predstavujú bezpečnostné riziko.

Chrome automaticky blokuje doplnky, ktoré sú zastarané alebo ktoré nepoužíva veľa programov. Doplnky môžu kedykoľvek zablokovať aj používatelia, a to nasledujúcim spôsobom:

 1. Kliknite na Ponuku Chrome Chrome menu.
 2. Kliknite na položku Nastavenia > Zobraziť rozšírené nastavenia.
 3. V sekcii Súkromie kliknite na tlačidlo Nastavenia obsahu.
 4. V sekcii Doplnky vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Spustiť všetok obsah doplnkov (odporúčané): Chrome spustí všetky doplnky.
  • Zistiť a spustiť dôležitý obsah doplnku: Chrome spustí na webových stránkach obsah hlavného doplnku.
  • Umožniť mi vybrať, kedy spustiť obsah doplnku: Chrome zastaví automatické spúšťanie doplnkov. Konkrétne doplnky môžete spustiť tak, že na ne kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť Spustiť tento doplnok.

Ak chcete povoliť doplnky iba pre konkrétne webové stránky, kliknite na možnosť Spravovať výnimky.

Poznámka: Na stránku s doplnkami môžete prejsť aj tak, že v dialógovom okne Nastavenia obsahu prejdete do sekcie Doplnky a kliknete na možnosť Spravovať jednotlivé doplnky.

Zapnutie a vypnutie konkrétnych doplnkov

Konkrétne doplnky môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Postup zapnutia doplnkov

 1. Prejdite na stránku s doplnkami na adrese chrome://plugins/.
 2. Kliknite na možnosť Aktivovať vedľa doplnku, ktorý chcete použiť.

Postup vypnutia doplnkov

 1. Prejdite na stránku s doplnkami na adrese chrome://plugins/.
 2. Vyhľadajte doplnok, ktorý chcete vypnúť, a kliknite na tlačidlo Zakázať.

Poznámka: Keď prejdete na stránku s vypnutým doplnkom, zobrazí sa vám namiesto požadovaného videa alebo zvuku na tejto stránke správa s informáciou, že doplnok bol zakázaný.

Používanie doplnkov v pracovných alebo školských zariadeniach

Ak používate Chrome na pracovnom alebo školskom počítači, prípadne mobilnom zariadení, je možné, že budete musieť kontaktovať správcu siete a požiadať ho o správu doplnkov Chrome.

„Zlyhal nasledujúci doplnok...“

Ak sa vám zobrazí správa „Zlyhal nasledujúci doplnok...“ v hornej časti stránky alebo ikona pokazený doplnok, znamená to, že doplnok používaný práve otvorenou stránkou prestal reagovať alebo sa neočakávane zavrel. Môžete počkať na automatické reštartovanie doplnku alebo môžete ručne vynútiť ukončenie procesu. Ak chcete problém vyriešiť, skúste znova načítať webovú stránku.