Използване на приставки в Chrome

Приставките ви позволяват да използвате повече функции в Chrome, така че да можете например да възпроизвеждате анимации с Flash или да преглеждате PDF файлове. Също така с тяхна помощ някои видеоклипове и аудиофайлове работят по-добре.

Кои приставки можете да използвате

Chrome е снабден с няколко приставки, като Adobe Flash и визуализатора на PDF файлове. Те работят във всички поддържани от браузъра операционни системи за настолни компютри.

Chrome вече не поддържа NPAPI, така че някои приставки, като Silverlight, Java и Unity, няма да работят в браузъра.

Забележка: Разширенията за браузъра са малко по-различни от приставките. Разберете как работят.

Изпълняване или блокиране на повечето приставки

По подразбиране Chrome използва приставки на дадена уеб страница, освен ако не представляват риск за сигурността.

Браузърът автоматично блокира приставките, които не са актуални или не се използват от много програми. Вие също можете да ги блокиратe по всяко време:

 1. Кликнете върху менюто на Chrome Chrome menu.
 2. Кликнете върху Настройки > Показване на разширените настройки.
 3. В секцията „Поверителност“ кликнете върху бутона Настройки за съдържанието.
 4. В секцията „Приставки“ изберете една от следните опции:
  • Изпълняване на всяко съдържание за приставки (препоръчително): Chrome ще изпълнява всички приставки.
  • Откриване и изпълняване на важното съдържание за приставки: Chrome ще изпълнява основното съдържание за приставки на уебсайтовете.
  • Нека избирам кога да се изпълнява съдържание от приставки: Chrome ще спре автоматичното изпълнение на всички приставки. Можете да стартирате конкретна приставка, като кликнете с десен бутон върху нея и изберете опцията за изпълняването й.

За да разрешите приставките само за конкретни уебсайтове, кликнете върху Управление на изключенията.

Забележка: Можете също да стигнете до страницата с приставките, като кликнете върху Управление на отделни приставки в секцията „Приставки“ на диалоговия прозорец „Настройки за съдържанието“.

Включване и изключване на конкретни приставки

Можете да включвате и изключвате конкретни приставки по всяко време.

Включване на приставки

 1. Посетете страницата „Приставки“ на адрес chrome://plugins/.
 2. Кликнете върху Активиране до приставката, която искате да използвате.

Изключване на приставки

 1. Посетете страницата „Приставки“ на адрес chrome://plugins/.
 2. Намерете приставката, която искате да изключите, и кликнете върху Деактивиране.

Забележка: Когато посетите страница с изключена приставка, ще се покаже съобщение, че приставката е деактивирана, вместо да видите или чуете съответния видеоклип или аудиозапис.

Използване на приставки на устройства на работното място или в училище

Ако използвате Chrome на компютър на работното си място или в училище, може да се наложи да се свържете със системния си администратор, за да се погрижи за приставките за браузъра вместо вас.

„Получи се срив в следната приставка...“

Ако видите съобщението „Получи се срив в следната приставка...“ в горната част на страницата или иконата повредена приставка, това означава, че приставка, използвана от страницата, на която се намирате, е започнала да не отговаря или се е затворила неочаквано. Можете да изчакате, за да видите дали приставката ще се рестартира автоматично, или ръчно да затворите принудително процеса. За да решите този проблем, опитайте да заредите страницата отново.