Използване на приставки в Chrome

Когато инсталирате приставки, Chrome включва още функции, за да можете например да гледате анимации с Flash и да преглеждате PDF или мултимедийни файлове на Windows. Също така с тяхна помощ някои видеоклипове и аудиофайлове работят по-добре.

Кои приставки се поддържат

Как работят приставките зависи от използваната от вас операционна система:

 • Linux: Chrome поддържа приставки с API на Pepper.
 • Mac: Chrome поддържа най-популярните приставки.
 • Windows 7/Vista/XP: Chrome поддържа най-популярните приставки.
 • Windows 8: Когато Chrome се изпълнява като приложение за Windows 8, ще работят само приставките, използващи API на Pepper, като например Flash, клиента с директно изпълнение и визуализатора на PDF. Научете повече за сърфирането без приставки от статията на Microsoft.
 • Chromebook: Google Chrome поддържа Adobe Flash Player, приставката Google Talk и визуализатора на PDF.

Забележка: Разширенията за браузъра са малко по-различни от приставките. Разберете как работят.

Изпълняване или блокиране на повечето приставки

По подразбиране Chrome използва приставки на дадена уеб страница, освен ако не представляват риск за сигурността.

Браузърът автоматично блокира приставките, които не са актуални или не се използват от много програми. Вие също можете да ги блокиратe по всяко време:

 1. Кликнете върху менюто на Chrome Chrome menu.
 2. Кликнете върху Настройки > Показване на разширените настройки.
 3. В секцията „Поверителност“ кликнете върху бутона Настройки за съдържанието.
 4. В секцията „Приставки“ изберете една от следните опции:
  • Изпълняване на всяко съдържание за приставки (препоръчително): Chrome ще изпълнява всички приставки.
  • Откриване и изпълняване на важното съдържание за приставки: Chrome ще изпълнява основното съдържание за приставки на уебсайтовете.
  • Нека избирам кога да се изпълнява съдържание от приставки: Chrome ще спре автоматичното изпълнение на всички приставки. Можете да стартирате конкретна приставка, като кликнете с десен бутон върху нея и изберете опцията за изпълняването й.

За да разрешите приставките само за конкретни уебсайтове, кликнете върху Управление на изключенията.

Забележка: Можете също да стигнете до страницата с приставките, като кликнете върху „Управление на отделни приставки“ в секцията „Приставки“ на диалоговия прозорец „Настройки за съдържанието“.

Включване и изключване на конкретни приставки

Можете да включвате и изключвате конкретни приставки по всяко време.

Включване на приставки

 1. Посетете страницата с приставките на адрес chrome://plugins/.
 2. Кликнете върху „Активиране“ до приставката, която искате да използвате.

Изключване на приставки

 1. Посетете страницата с приставките на адрес chrome://plugins/.
 2. Намерете приставката, която искате да изключите, и кликнете върху „Деактивиране“.

Забележка: Когато посетите страница с изключена приставка, ще се покаже съобщение, че приставката е деактивирана, вместо да видите или чуете съответния видеоклип или аудиозапис.

Използване на приставки на устройства на работното място или в училище

Ако използвате Chrome на компютър на работното си място или в училище, може да се наложи да се свържете със системния си администратор, за да се погрижи за приставките за браузъра вместо вас.

Отстраняване на неизправности с приставки

Ако приставките не работят нормално или претърпяват сривове, можете да отстраните проблема.