"Rất tiếc! Google Chrome đã gặp sự cố".

Sự cố

Lỗi này hiển thị khi Google Chrome tắt đột ngột.

Giải pháp

Thử khởi động lại trình duyệt.

Bất cứ khi nào có thể, Google Chrome sẽ khôi phục các trang web từ phiên duyệt web trước của bạn.

Bạn có cài đặt Trình quản lý tải xuống từ Internet không?

Nếu bạn đã cài đặt Trình quản lý tải xuống từ Internet, hãy cập nhật lên IDM phiên bản 6.03 Beta hoặc tắt tùy chọn "Tích hợp trình duyệt nâng cao" bằng cách đi tới Tùy chọn > Chung.

Hãy kiểm tra phần mềm xung đột.

Bạn cũng có thể kiểm tra phần mềm xung đột trên Windows bằng cách nhập about:conflicts vào thanh địa chỉ. Nếu bạn có phần mềm được xác định là khiến cho Google Chrome gặp sự cố, phần mềm đó sẽ được đánh dấu trên trang này, kèm theo bất kỳ hành động nào được khuyến nghị nhằm giải quyết xung đột. Trong nhiều trường hợp, phần mềm xung đột là phần mềm độc hại cần phải được gỡ bỏ bằng phần mềm diệt vi-rút.

Hãy kiểm tra xem liệu bạn có cần một hồ sơ người dùng trình duyệt mới hay không.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này lặp lại, hồ sơ người dùng trình duyệt của bạn có thể bị hỏng. Trước tiên, hãy thử di chuyển thư mục con Mặc định khỏi thư mục Dữ liệu người dùng để xem liệu có khắc phục được sự cố hay không:

 1. Nhấn phím tắt phím Windows +E để mở Windows Explorer.
 2. Trong cửa sổ Windows Explorer xuất hiện, hãy nhập nội dung sau vào thanh địa chỉ:

  Máy chạy Windows

  • Windows XP: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\
  • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\

  Mac OS X: ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default

  Linux: ~/.config/google-chrome/Default

 3. Nhấp vào OK.
 4. Trong cửa sổ mở ra, đổi tên thư mục "Mặc định" thành "Sao lưu".
 5. Di chuyển thư mục "Sao lưu" từ thư mục "Dữ liệu người dùng" lên một mức thành thư mục "Chrome".

Nếu bạn tiếp tục thấy lỗi, hãy thử tạo hồ sơ người dùng mới để thay thế hồ sơ hiện tại của bạn.

Kiểm tra xem có sự cố với các tệp tin hệ thống được bảo vệ không.

 1. Chuyển đến menu Start > Run.
 2. Nhập thông tin sau: SFC.EXE /SCANNOW (Hãy lưu ý dấu cách giữa SFC.EXE/SCANNOW). Thao tác này sẽ kích hoạt tiện ích Microsoft quét và khắc phục các sự cố xảy ra với tệp hệ thống được bảo vệ trên máy tính của bạn.

Thử mở Google Chrome và xem liệu thông báo lỗi có còn xuất hiện không.

Bạn vẫn gặp sự cố? Hãy thông báo với chúng tôi trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Giúp chúng tôi tránh sự cố bằng cách cho phép Google Chrome tự động gửi số liệu thống kê mức sử dụng và báo cáo sự cố lại cho Google.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?