Lösa problem med Chrome om webbläsaren kraschar eller inte öppnas

Om Google Chrome kraschar, fryser och slutar fungera eller inte startar alls kan det vara problem med Chrome. Följande fel kan förklara vad som har hänt:

 • Webbsidan läses inte in
  • err_connection_refused
 • Proxy-fel i Google Chrome
  • err_connection_reset_chrome

 • Den här webbsidan är inte tillgänglig
  • err_conenction_closed
  • err_connection_failed
  • err_connection_refused
  • err_connection_reset
  • err_connection_timed out

Testa följande tips för att lösa problemet eller räkna ut vad som orsakar det.

Om en specifik sida inte fungerar testar du att lösa problemet med en sida som öppnas långsamt eller inte läses in alls.

Först testar du dessa vanliga problemlösningar för Chrome-krascher

Stäng andra flikar

Det kan hända att datorn inte har tillräckligt med minne kvar för att läsa in webbplatsen. Det krävs minne för att datorer ska kunna köra appar, tillägg och program. Om det inte finns tillräckligt med minne kan de köras långsamt eller avslutas helt.

Stäng alla flikar utom den som visar ett felmeddelande eller läser in ett felmeddelande och testa sedan att läsa in fliken igen.

Starta om Chrome

På en dator:

 1. Stäng Chrome och öppna webbläsaren igen:
  • Windows: Tryck på Ctrl+Q.
  • Mac: Tryck på Kommando+Q.
 2. Testa att läsa in sidan igen.

Tips: Om du använder en dator kan du öppna samma flikar som du hade öppna innan på följande sätt:

 • Windows: Tryck på Ctrl+Skift+T.
 • Mac: Tryck på Kommando+Shift +T.

På en mobil enhet:

 1. Öppna startprogrammet för appar:
  • iPhone och iPad: Dubbelklicka på knappen för startsida.
  • Android: Tryck på den fyrkantiga knappen längst ned på skärmen.
 2. Stäng genom att svepa uppåt i Chrome-fönstret.
Starta om enheten

Ibland kan andra program eller appar hindra att en sida läses in ordentligt.

Stäng av datorn eller den mobila enheten och slå sedan på den igen. Testa sedan att läsa in sidan på nytt.

 

Felsök sedan kraschproblemen i Chrome

Titta efter skadlig programvara
Om Chrome kraschar ofta kan du ha installerat oönskad eller skadlig programvara på datorn. Läs om hur du tar bort problematiska program och blockerar installation av liknande program framöver.
Testa att öppna sidan i en annan webbläsare

Ta reda på om problemet gäller webbsidan eller Chrome genom att försöka öppna sidan i en annan webbläsare. Testa till exempel att läsa in sidan i Firefox eller Safari.

Om det fungerar i en annan webbläsare testar du följande steg:

 1. Avinstallera och installera om Chrome. Det kan vara något fel i din Chrome-profil som orsakar problemet. Avinstallera Chrome och se till att rutan för att radera webbinformation är markerad. Installera sedan om Chrome.
   
 2. Avinstallera och installera om tillägg. Det kan vara ett av dina Chrome-tillägg som orsakar problemet. Avinstallera alla tillägg och lägg sedan till dem igen (ett i taget).
   
 3. Lös problem med maskinvaruacceleration. Det kan vara problem med hur datorns eller enhetens maskinvara fungerar med Chrome. Så här löser du problemet:
  1. Öppna Chrome-menyn Chrome menu > Inställningar > Visa avancerade inställningar > System.
  2. Avmarkera Använd maskinvaruacceleration när det är tillgängligt.
  3. Starta om Chrome.

Om det inte fungerar i en annan webbläsare kan det vara problem med nätverket eller webbplatsen. Läs mer nedan.

Lösa nätverksproblem och rapportera problem med webbplatsen

Om det inte gick att läsa in sidan i en annan webbläsare kan det vara problem med nätverket eller webbplatsen.

Testa först att starta om modemet och routern.

Om det inte fungerar kontaktar du webbplatsens ägare och talar om att du har problem med att läsa in webbsidan.


Fungerar det fortfarande inte? Aktivera kraschrapporter om du vill skicka mer information. Sök sedan efter andra liknande problem eller ställ en fråga i Chromes hjälpforum.