ปลั๊กอิน Adobe PDF

โดยค่าเริ่มต้น Chrome ใช้โปรแกรมอ่าน PDF ภายในเพื่อเปิด PDF หากคุณได้ปิดใช้งานโปรแกรมอ่าน PDF ภายในไป Chrome จะใช้ Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader เพื่อแสดง PDF ทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้หากคุณมีปัญหาในการดู PDF ภายใน Chrome โดยการใช้ Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader

ก่อนอื่น ให้ตรวจดูว่าปัญหานี้เกิดเฉพาะกับ Chrome หรือไม่ ลองเปิด PDF ในเบราว์เซอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Firefox หากคุณพบปัญหาคล้ายคลึงกันในการดู PDF ในเบราว์เซอร์อื่น ปัญหานี้น่าจะไม่ได้เกิดจาก Chrome ให้ไปที่ไซต์การสนับสนุนของ Adobe สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากปัญหานี้เกิดเฉพาะกับ Chrome ให้ลองทำตามวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงรายการไว้:

ตรวจดูอัปเดตของ Chrome, Adobe Reader และ Acrobat

ดูคำแนะนำในตรวจดูอัปเดตสำหรับ Chrome เมื่อต้องการตรวจดูอัปเดตซอฟต์แวร์ Adobe Reader หรือ Acrobat ให้ไปที่ http://www.adobe.com/downloads/.

ตรวจดูการตั้งค่า Adobe Reader และ Acrobat ของคุณ

ทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้เพื่อยืนยันว่าได้กำหนดค่า Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat เพื่อให้แสดง PDF ในเบราว์เซอร์

ควรตั้งค่าให้มีเพียงโปรแกรมเดียวเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งสองโปรแกรม) ที่แสดงตัวอย่าง PDF ในเบราว์เซอร์

 1. Adobe Acrobat หรือ Reader ให้ไปที่ แก้ไข > ค่ากำหนด
 2. คลิก อินเทอร์เน็ต ทางด้านซ้าย
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงตัวอย่าง PDF ในเบราว์เซอร์" ที่ด้านบน (หรืออาจเรียกว่า "แสดง PDF ในเบราว์เซอร์") ถ้าช่องทำเครื่องหมายถูกเลือกอยู่แล้ว คุณอาจต้องยกเลิกการเลือก ให้คลิก ตกลง แล้วไปที่ ค่ากำหนด อีกครั้งเพื่อเลือกใหม่
 4. คลิก ตกลง
 5. ทำตามขั้นตอนเดียวกันในโปรแกรมอื่น แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทำเครื่องหมาย "แสดงตัวอย่าง PDF ในเบราว์เซอร์" ไม่ได้ถูกเลือก

ซ่อมการติดตั้ง Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat ของคุณ

ใน Acrobat ให้ไปที่ Help > Repair Acrobat Installation (ความช่วยเหลือ > ซ่อมการติดตั้ง Acrobat) ใน Adobe Reader ก็เช่นกัน ให้ไปที่ Help > Repair Adobe Reader Installation (ความช่วยเหลือ > ซ่อมการติดตั้ง Adobe Reader )

ถอนการติดตั้ง Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat

ถ้าคุณมีทั้ง Adobe Reader และ Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ โปรแกรมทั้งสองอาจขัดแย้งกัน ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

คำแนะนำสำหรับ Windows:

 1. ใช้ฟังก์ชัน "เพิ่มหรือนำโปรแกรมออก" ในแผงควบคุม Windows ของคุณเพื่อนำ Adobe Reader หรือ Acrobat ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำสำหรับ Mac:

 1. ลาก Adobe Reader หรือ Acrobat จากโฟลเดอร์แอปพลิเคชันไปไว้ในถังขยะ
 2. นำ AdobePDFViewer.plugin ออกจากโฟลเดอร์ Library > Internet Plug-Ins

ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Adobe Reader และ Acrobat ใหม่

 1. ทำตามขั้นตอนในส่วนด้านบนเพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ทุกรุ่น
 2. ไปที่ http://www.adobe.com/downloads/ เพื่อติดตั้ง Adobe Acrobat หรือ Reader.รุ่นล่าสุดอีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถเปิด PDF ใน Chrome ได้หลังจากที่ทำตามคำแนะนำที่แสดงไว้ข้างบนแล้ว ให้ลองค้นหาในฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome เพื่อดูเคล็บลับเพิ่มเติมจากผู้ใช้ Chrome คนอื่นๆ