Par DTA un jūsu saistītajiem pakalpojumiem

Digitālo tirgu akts (DTA) ir ES tiesību akts, kas stājās spēkā 2024. gada 6. martā. Saskaņā ar DTA uzņēmums Google Eiropas Savienībā piedāvā jums iespēju saistīt noteiktus Google pakalpojumus. Tālāk ir norādīti šie Google pakalpojumi:

 • Meklēšana;
 • YouTube;
 • reklāmu pakalpojumi;
 • Google Play;
 • Chrome;
 • Google pirkumi;
 • Google Maps.

Pēc izvēles varat saistīt visus šos pakalpojumus, nesaistīt nevienu no šiem pakalpojumiem vai izvēlēties, kurus no šiem atsevišķajiem pakalpojumiem saistīt.

Ja šie pakalpojumi ir saistīti, tajos drīkst noteiktos nolūkos kopīgot jūsu datus savstarpēji un ar citiem Google pakalpojumiem. Piemēram, saistītie Google pakalpojumi var darboties kopā, lai atkarībā no jūsu iestatījumiem precīzāk personalizētu jums pieejamo saturu un reklāmas.

Google pakalpojumi, kurus nevar saistīt

Lielākajai daļai lietotāju Eiropas Savienībā nav tādu pakalpojumu, kurus nevarētu saistīt. Taču noteiktus pakalpojumus nevar saistīt lietotājiem Vācijā.

Padoms. Visi pārējie Google pakalpojumi, kuros tiek savstarpēji kopīgoti dati un kuri nav norādīti iepriekš, vienmēr ir saistīti.

Par saistītiem pakalpojumiem

Ja pakalpojumi netiks saistīti, dažas funkcijas, kas ietver datu savstarpēju kopīgošanu Google pakalpojumos, tiks ierobežotas vai nebūs pieejamas. Tālāk ir sniegti daži piemēri.

 • Ja pakalpojumi Meklēšana, YouTube un Chrome nav saistīti, tiek mazāk precīzi personalizēti ieteikumi pakalpojumā Meklēšana, piemēram, sadaļā “Ieteiktais saturs” un Discover plūsmā.
 • Ja pakalpojumi Meklēšana un Maps nav saistīti, pakalpojumā Meklēšana veiktās rezervācijas netiek rādītas pakalpojumā Google Maps.

Pakalpojuma aspekti, kas nav saistīti ar datu kopīgošanu, netiek ietekmēti.

Ja izvēlēsieties nesaistīt pakalpojumus, jūs netiksiet izrakstīts no Google pakalpojumiem. Turklāt Google pakalpojumu saistīšana nenozīmē jūsu datu kopīgošanu ar trešo pušu pakalpojumiem.

Saistīto pakalpojumu pārvaldība

Jūs visu kontrolējat. Varat izvēlēties, kurus no iepriekš norādītajiem Google pakalpojumiem saistīt. Jebkurā laikā varat pārskatīt vai mainīt savu izvēli Google kontā. Uzziniet, kā pārvaldīt saistītos pakalpojumus.

Par jūsu datiem

Uzziniet vairāk par to, kā jūsu dati tiek izmantoti saistītajos Google pakalpojumos.

Kādi dati tiek izmantoti
Ievāktie personas dati par jūsu mijiedarbību ar saistītajiem Google pakalpojumiem var tikt kopīgoti visos saistītajos pakalpojumos. Tie var būt meklēšanas vaicājumi, pakalpojumā YouTube skatītie video, no pakalpojuma Google Play instalētās lietotnes, saistīta informācija, piemēram, ierīces informācija, kā arī jebkāda cita veida informācija, kas aprakstīta mūsu konfidencialitātes politikā.
Kā Google izmanto šos datus

Šos saistītajos pakalpojumos kopīgotos datus Google izmanto tālāk minētajiem mērķiem, kas aprakstīti mūsu konfidencialitātes politikā:

 • personalizētu pakalpojumu, tostarp satura un reklāmu, nodrošināšana (atkarībā no jūsu iestatījumiem);
 • mūsu pakalpojumu uzturēšana un uzlabošana;
 • jaunu pakalpojumu izstrāde;
 • izpratnes gūšana par to, kā lietotāji izmanto mūsu pakalpojumus, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu pakalpojumu darbību.

Jūsu izvēles, kas attiecas uz saistītajiem pakalpojumiem, nemaina jūsu pārējos iestatījumus, piemēram, izvēles par Google pakalpojumu personalizēšanu. Tās tikai paplašina jums pieejamās iespējas kontrolēt datu kopīgošanu.

Dažos gadījumos Google turpinās kopīgot datus

Jūsu dati no visiem Google pakalpojumiem (gan saistītajiem, gan nesaistītajiem) var tikt kopīgoti ar visiem citiem pakalpojumiem, lai īstenotu noteiktus mērķus, piemēram, novērstu krāpšanu, aizsargātu pret nevēlamu saturu un ļaunprātīgām darbībām, kā arī nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem.

Jūsu dati arī var tikt kopīgoti Google pakalpojumos, lai efektīvi palīdzētu jums paveikt uzdevumus, ja divi pakalpojumi tiek piedāvāti kopā.

Par pārlūku Chrome un reklāmu personalizēšanu

Jūsu izvēle, kurus pakalpojumus saistīt, neietekmē reklāmu konfidencialitāti pārlūkā Chrome.

Kad izmantosiet pārlūku Chrome, pārlūkotajās vietnēs jums tiks rādītas iegultas reklāmas. Uz reklāmām, kas tiek rādītas vietnēs, attiecas konkrēto vietņu politikas. Mēs neizmantosim jūsu sinhronizēto Chrome pārlūkošanas vēsturi jūsu darbību izsekošanai, lai rādītu jums reklāmas vai novērtētu reklāmas mūsu vietnēs, piemēram, Google meklēšanā, vai citās vietnēs.

Uzziniet, kā pārlūkā Chrome tiek nodrošināta reklāmu konfidencialitāte.

Related resources 

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne