Fel 12

Problem

Installationsprogrammet för Google Chrome kunde inte öppnas korrekt.

Lösning

Steg 1: Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme på hårddisken

Frigör utrymme på hårddisken genom att ta bort onödiga filer, till exempel tillfälliga filer, filer i webbläsarens cacheminne och gamla dokument och program.

Försök sedan installera igen. Om felet kvarstår kan du försöka med att inaktivera ditt antivirusprogram.

Steg 2: Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt

Vissa antivirusprogram kan förhindra att Google Chrome installeras på datorn. Du kan ta reda på om det är antivirusprogrammet som är problemet genom att stänga av det tillfälligt och försöka installera Google Chrome igen. Om det går att installera Google Chrome när antivirusprogrammet är inaktiverat kontrollerar du om antivirusprogrammet behöver uppgraderas.

Om det fortfarande inte går att installera Google Chrome kan du pröva med att ändra din tillfälliga katalog.

Steg 3: Ändra din tillfälliga katalog

Det här felet kan också uppstå om din tillfälliga katalog inte är tillgänglig under installationen. Försök med att byta plats på din tillfälliga katalog för att se om det löser problemet:

 1. Öppna menyn Start > Kör.
 2. Skriv följande i textrutan: C:\
 3. Klicka på OK.
 4. Skapa en testmapp i fönstret C:\ som öppnas genom att välja Arkiv > Ny > Mapp. Låt mappen heta test.
 5. Hämta en alternativ installationsfil för Google Chrome på http://www.google.com/chrome/eula.html?installdataindex=verboselogging. Spara den i den nya mappen test.
 6. Öppna menyn Start > Kör igen.
 7. Skriv följande i textrutan: cmd.exe
 8. Klicka på OK.
 9. Skriv följande i kommandotolken som öppnas: set TMP=C:\test
 10. Skriv sedan följande i fönstret: cd C:\test
 11. Skriv slutligen följande i fönstret: start ChromeSetup.exe

Rapportera ytterligare problem

Om problemet återkommer får du ge oss mer information.