Μάθετε σχετικά με τα δεδομένα ιστοτόπου στη συσκευή στο Chrome

Μπορείτε να επιτρέψετε στους ιστοτόπους να αποθηκεύουν προσωρινά δεδομένα στη συσκευή σας, για να βελτιώνουν την εμπειρία σας όταν τους επισκέπτεστε. Αυτή η επιλογή ονομάζεται "Δεδομένα ιστοτόπου στη συσκευή" και, όταν είναι ενεργοποιημένη, βοηθά τους ιστοτόπους να εκτελούν ενέργειες, όπως να διατηρούν ενεργό το καλάθι αγορών σας όταν αποχωρείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο ένας ιστότοπος αποθηκεύει δεδομένα στη συσκευή σας:

  • Να επιτρέπεται στους ιστοτόπους η αποθήκευση δεδομένων στη συσκευή σας: Οι ιστότοποι είναι πιο πιθανό να λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο.
  • Να διαγράφονται τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας από ιστοτόπους όταν κλείνετε όλα τα παράθυρα: Οι ιστότοποι πιθανώς θα λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να σας θυμούνται μεταξύ επισκέψεων.
  • Να μην επιτρέπεται στους ιστοτόπους να αποθηκεύουν δεδομένα στη συσκευή σας (δεν συνιστάται): Οι ιστότοποι ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Ορίστε αυτή την επιλογή εάν δεν θέλετε να διατηρείτε πληροφορίες στη συσκευή σας σχετικά με τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε.

Ρύθμιση δεδομένων ιστοτόπου στη συσκευή για τη συσκευή σας

  1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις περιεχομένου και μετά Δεδομένα ιστοτόπου στη συσκευή.
  5. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη συμπεριφορά.

Σχετικοί πόροι

Υπολογιστής Android

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού