Udskriv en side

Hvis du vil udskrive den webside, du får vist i Chrome, skal du trykke på Ctrl+P (Mac: ⌘-P). Du kan få vist et eksempel på siden og justere grundlæggende indstillinger for siden og printeren, inden du udskriver.

Print Dialog

Her er de udskriftsindstillinger, du kan justere.

 • Destination: Klik på Skift for at vælge den printer, du vil bruge.
  • Vælg Gem som PDF under "Lokale destinationer" for at konvertere siden til en PDF-fil.
  • Vælg en printer fra "Google Cloud Print" for at sende udskriftsjobbet til en printer, der er tilknyttet din Google-konto. Alternativt kan du vælge Gem på Google Drev for at gemme udskriftsjobbet som en PDF-fil på dit Google Drev.

  Med Google Cloud Print kan du stadig udskrive, selvom du ikke er i nærheden af din printer. Få flere oplysninger om, hvordan du slutter din printer til Google Cloud Print

 • Sider: Vælg de sider, du vil udskrive. Vælg Alle for at udskrive alle sider, eller vælg bestemte sider, der skal udskrives, ved at angive sidenumrene.
 • Kopier: Hvis din printer understøtter udskrift af flere kopier, skal du bruge knapperne + eller - for at ændre antallet af kopier, der skal udskrives, eller indtaste antallet af kopier, du har brug for, i boksen.
 • Layout: Vælg, om sidens indhold skal udskrives lodret på siden (stående retning) eller vandret (liggende retning).
 • Farve: Hvis du har en farveprinter, kan du vælge, om siden skal udskrives i Farve eller i Sort/hvid.
 • Margener: Juster størrelsen på margenen omkring sideindholdet.
 • Sidehoveder og sidefødder: Vælg, om du vil inkludere et standardsidehoved og en standardsidefod, som viser datoen, sidens titel, webadressen og antallet af udskrevne sider.
 • Tosidet: Vælg denne mulighed for at udskrive på begge sider af papiret, hvis du har en printer med denne funktion.
 • Udskriv med systemdialogboksen (undtagen Chrome OS): Brug dit operativsystems udskriftsfunktion til at udskrive siden i stedet for Chromes funktionalitet.

Tips

 • Hvis du bruger en klassisk printer, skal du sørge for, at den Windows- eller Mac-proxycomputer, som er tilsluttet printeren, også er tændt, samt at du er logget ind på den samme Windows- eller Mac-brugerkonto, som blev brugt til at konfigurere Google Cloud Print.
 • Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til printeren (f.eks. hvis printeren eller computeren er slukket), gemmes din udskrivning på nettet i Google Cloud Print. Når Google Cloud Print kan oprette forbindelse til din printer, udskrives udskrivningerne automatisk.
 • Hvis du har mange printere, kan du bruge søgefeltet til hurtigt at finde den printer, du gerne vil bruge.