Cách Chrome bảo mật URL và dữ liệu tìm kiếm của bạn

Ở đầu cửa sổ trình duyệt Google Chrome có tổ hợp thanh tìm kiếm và địa chỉ web. Khi bạn lấy tiêu điểm hoặc nhập vào thanh địa chỉ, thanh sẽ đề xuất các địa chỉ web và cụm từ tìm kiếm dựa trên nhật ký duyệt web của thiết bị và dữ liệu từ công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. Bạn có thể quản lý nội dung đề xuất do công cụ tìm kiếm mặc định cung cấp trong phần cài đặt Công cụ tìm kiếm của Chrome.

Cách thức hoạt động của thanh địa chỉ

Chrome có thể kết nối trước với công cụ tìm kiếm mặc định của bạn ở chế độ nền để cung cấp nội dung đề xuất và kết quả tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Nếu bạn bật chế độ cài đặt "Tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm và URL" thì khi bạn lấy tiêu điểm hoặc nhập vào thanh địa chỉ, Chrome sẽ gửi dữ liệu đến công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. Khi bạn nhập, văn bản đó sẽ được gửi đi để cung cấp nội dung đề xuất giúp bạn tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm. Ngoài ra, địa chỉ IP, thông tin tìm kiếm được lưu trữ trên máy tính của bạn dưới dạng "cookie" và URL hiện tại đều được gửi để tìm các đề xuất phù hợp nhất nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định và bạn đồng bộ hoá nhật ký với Tài khoản Google.

Nếu bạn bật chế độ cài đặt "Giúp cải thiện hiệu suất và các tính năng của Chrome" thì Chrome cũng sẽ gửi dữ liệu về Google để cải thiện tính năng đề xuất. Khi bạn chọn một nội dung đề xuất, Chrome sẽ gửi thông tin về nội dung đó, chẳng hạn như việc đó là cụm từ tìm kiếm hay URL, số lượng ký tự bạn đã nhập trước khi chọn và vị trí của nội dung đó trong danh sách kết quả. Dữ liệu được gửi đi không cung cấp chính xác nội dung bạn nhập hoặc URL bạn chọn.

Nếu công cụ tìm kiếm mặc định không phải Google, các yêu cầu về nội dung đề xuất và cụm từ tìm kiếm của bạn sẽ được ghi lại theo chính sách quyền riêng tư của công cụ tìm kiếm đó.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chrome có thể phát hiện nếu bạn nhập một số loại thông tin nhạy cảm (như mật khẩu, tên tệp cục bộ hoặc URL loại HTTPS có đường dẫn) vào thanh địa chỉ. Nếu xác định rằng nội dung bạn nhập có thể chứa thông tin nhạy cảm, Chrome sẽ không gửi văn bản bạn đã nhập cho tính năng đề xuất tự động hoàn thành.

Nếu bạn đồng bộ hoá nhật ký duyệt web với Tài khoản Google, Google sẽ sử dụng nhật ký duyệt web của bạn để cung cấp các cụm từ tìm kiếm được đề xuất liên quan cho Chrome. Nếu bạn xoá một URL khỏi nhật ký duyệt web thì URL đó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung đề xuất dành riêng cho bạn nữa. Nếu bạn không xoá các mục trong nhật ký duyệt web thì các mục đó sẽ được lưu trữ trong Tài khoản Google trong tối đa một năm dựa trên chế độ cài đặt tài khoản Google.

Ở Chế độ ẩn danh, Chrome sẽ không gửi bất cứ thông tin nào đến công cụ tìm kiếm của bạn cho đến khi bạn chọn một nội dung đề xuất.

Bạn nắm quyền kiểm soát

Thay đổi chế độ cài đặt tìm kiếm và địa chỉ web đề xuất

Cách cho phép/không cho phép gửi nội dung bạn nhập tới công cụ tìm kiếm mặc định:

Máy tính

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, chọn Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Cài đặt sau đó Bạn và Google.
 3. Chọn Đồng bộ hoá và các dịch vụ của Google.
 4. Bật hoặc tắt lựa chọn Cải thiện cụm từ tìm kiếm được đề xuất.

Android

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó Dịch vụ của Google.
 3. Bật hoặc tắt lựa chọn Cải thiện cụm từ tìm kiếm được đề xuất.

iOS

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó Dịch vụ của Google.
 3. Bật hoặc tắt lựa chọn Cải thiện cụm từ tìm kiếm được đề xuất.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn tắt chế độ cài đặt này, Chrome vẫn có thể cung cấp nội dung đề xuất dựa trên nhật ký duyệt web và tìm kiếm trên thiết bị. Bạn có thể quản lý nhật ký tìm kiếm trong phần cài đặt của công cụ tìm kiếm. Tìm hiểu cách quản lý chế độ cài đặt nhật ký duyệt web trên Chrome.

Quản lý chế độ cài đặt cụm từ tìm kiếm được đề xuất trên Google Drive

Nếu đồng bộ hoá nhật ký với Tài khoản Google, bạn có thể nhận được nội dung đề xuất từ các tệp trên Google Drive.

Máy tính

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Chọn Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Cài đặt sau đó Bạn và Google.
 3. Chọn Đồng bộ hoá và các dịch vụ của Google.
 4. Bật hoặc tắt lựa chọn Hiện mục đề xuất trên Google Drive.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4943460694116410119
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237