Ako Chrome uchováva vašu webovú adresu a údaje vyhľadávania v súkromí

V hornej časti okna prehliadača Google Chrome je kombinovaná webová adresa a vyhľadávací panel. Keď umiestnite kurzor myši do panela s adresou alebo doň začnete písať, budú sa v ňom zobrazovať návrhy webových adries a vyhľadávacích dopytov na základe histórie prehliadania v zariadení a údajov z predvoleného vyhľadávača. Návrhy poskytnuté prevoleným vyhľadávačom môžete spravovať v nastaveniach vyhľadávača Chromu.

Ako funguje panel s adresou

Chrome sa môže predbežne pripojiť k vášmu predvolenému vyhľadávaču na pozadí, aby rýchlejšie poskytoval návrhy aj výsledky vyhľadávania.

Ak je zapnuté nastavenie Automaticky dopĺňať vyhľadávania a webové adresy a umiestnite kurzor myši do panela s adresou alebo doň začnete písať, Chrome odošle údaje do vášho predvoleného vyhľadávača. Pri písaní sa text odosiela, aby bolo možné poskytnúť návrhy na automatické dopĺňanie vyhľadávacích dopytov. Okrem toho sa odosielajú aj vaša adresa IP, informácie o vyhľadávaní uložené v počítači ako súbory cookie, a ak máte predvolený vyhľadávač Google a zapnutú synchronizáciu histórie do účtu Google, aj aktuálna webová adresa, aby bolo možné vyhľadať najrelevantnejšie návrhy.

Ak je zapnuté nastavenie Pomáhať s vylepšovaním funkcií a výkonu Chromu, Chrome odosiela údaje aj späť Googlu na zlepšenie funkcie návrhov. Keď vyberiete návrh, Chrome odošle informácie o ňom, napríklad či išlo o vyhľadávanie alebo webovú adresu, koľko znakov ste napísali, než ste ho vybrali, a jeho pozíciu v zozname výsledkov. Odoslané údaje nezahŕňajú presne ten text, ktorý napíšete, ani webovú adresu, ktorú vyberiete.

Ak váš predvolený vyhľadávač nie je Google, vaše žiadosti o návrhy a vyhľadávacie dopyty sa zaznamenávajú v súlade s pravidlami ochrany súkromia daného vyhľadávača.

Ako chránime vaše údaje

Ak do panela s adresou zadáte určité typy citlivých údajov, napríklad heslá, názvy miestnych súborov alebo webové adresy HTTPS s cestami, Chrome ich rozpozná. Ak Chrome určí, že zadaný text môže obsahovať citlivé údaje, neodošle ho na účely poskytovania návrhov automatického dopĺňania.

Keď si synchronizujete históriu prehliadania s účtom Google, Google vám pomocou histórie prehliadania poskytne relevantné návrhy vyhľadávania v Chrome. Ak z histórie prehliadania odstránite webovú adresu, neovplyvní to už vaše prispôsobené návrhy. Ak v nej neodstránite položky, budú uložené vo vašom účte Google na základe vašich nastavení účtu Google maximálne jeden rok.

Chrome neodosiela v režime inkognito vášmu vyhľadávaču žiadne informácie, kým nevyberiete návrh.

Všetko máte pod kontrolou

Zmena navrhovaných webových adries a nastavení vyhľadávania

Ak chcete ovládať, či sa zadávaný text odosiela do vášho predvoleného vyhľadávača:

Počítač

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Usporiadať a potom Nastavenia a potom Vy a Google.
 3. Vyberte položku Synchronizácia a služby Googlu.
 4. Zapnite alebo vypnite Zlepšovať návrhy vyhľadávania.

Android

 1. Otvorte v zariadení s Androidom Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Usporiadať a potom Nastavenia Nastavenia a potom Služby Googlu.
 3. Zapnite alebo vypnite Zlepšovať návrhy vyhľadávania.

iOS

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Usporiadať a potom Nastavenia Nastavenia a potom Služby Googlu.
 3. Zapnite alebo vypnite Zlepšovať návrhy vyhľadávania.

Tip: Chrome môže ponúkať návrhy na základe histórií miestneho vyhľadávania a prehliadania, aj keď je toto nastavenie vypnuté. Históriu vyhľadávania môžete spravovať v nastaveniach svojho vyhľadávača. Ako spravovať nastavenia histórie prehliadania v Chrome

Správa nastavení návrhov vyhľadávania z Disku Google

Ak si synchronizujete históriu do účtu Google, môžete dostávať návrhy zo súborov na Disku Google.

Počítač

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vyberte Viac Usporiadať a potom Nastavenia a potom Vy a Google.
 3. Vyberte položku Synchronizácia a služby Googlu.
 4. Zapnite alebo vypnite Zobraziť návrhy Disku Google.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11989927437096550075