Kan Google Chrome voor Mac niet bijwerken

Probleem

Wanneer u op de Mac controleert op updates voor Google Chrome, kunnen er foutberichten worden weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer de Mac-functie die controleert op app-updates (ook bekend als Keystone) niet goed werkt.

De updateserver is niet beschikbaar (fout: 10, 11)

Als u niet zeker weet hoe u Terminal moet gebruiken om opdrachten uit te voeren, kunt u een medewerker van de IT-afdeling raadplegen voordat u begint.

 1. Sluit Google Chrome en eventuele andere Google-apps.
 2. Selecteer in Programma's de optie Hulpprogramma's.
 3. Dubbelklik op het programma Terminal.
 4. Voer de volgende opdracht uit. Voer de opdracht precies zo in als aangegeven:
  ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/Resources/install.py --uninstall
 5. Voer nu de volgende opdracht uit. Voer deze opdracht weer precies zo in als aangegeven:
  sudo /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/Resources/install.py --uninstall
 6. Download het installatieprogramma Google Software Update.
 7. Dubbelklik op het gedownloade bestand 'googlesoftwareupdate-version#.dmg' om de schijfkopie te openen.
 8. Dubbelklik in de schijfkopie op het installatieprogramma 'GoogleSoftwareUpdate.pkg'
 9. Volg de aanwijzingen op het scherm om Google Software Update opnieuw te installeren.
 10. Verwijder de schijfkopie 'GoogleSoftwareUpdate'.
 11. Start Google Chrome opnieuw.

De updateserver is niet beschikbaar (fout: 12)

 1. Selecteer in het Finder-menu boven aan het venster Ga > Ga naar map > ~/Library/Caches.
 2. Verwijder het volgende bestand (indien aanwezig): com.google.Keystone
 3. Verwijder nu dit bestand (indien aanwezig): com.google.UpdateEngine
 4. Probeer Google Chrome nogmaals bij te werken.

Als het probleem blijft optreden, volgt u deze instructies:

Als u niet zeker weet hoe u Terminal moet gebruiken om opdrachten uit te voeren, kunt u een medewerker van de IT-afdeling raadplegen voordat u begint.

 1. Sluit Google Chrome en eventuele andere Google-apps.
 2. In het menu Programma's boven aan het venster selecteert u Hulpprogramma's.
 3. Dubbelklik op het programma Terminal.
 4. Voer de volgende opdracht uit. Voer de opdracht precies zo in als aangegeven:
  ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/Resources/install.py --uninstall
 5. Voer nu de volgende opdracht uit. Voer deze opdracht weer precies zo in als aangegeven:
  sudo /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/GoogleSoftwareUpdateAgent.app/Contents/Resources/install.py --uninstall
 6. Download het installatieprogramma Google Software Update.
 7. Dubbelklik op het gedownloade bestand 'googlesoftwareupdate-version#.dmg' om de schijfkopie te openen.
 8. Dubbelklik in de schijfkopie op het installatieprogramma 'GoogleSoftwareUpdate.pkg'
 9. Volg de aanwijzingen op het scherm om Google Software Update opnieuw te installeren.
 10. Verwijder de schijfkopie 'GoogleSoftwareUpdate'.
 11. Start Google Chrome opnieuw.

Er wordt geen fout weergegeven of mijn fout wordt hierboven niet vermeld

Als u problemen ondervindt bij het bijwerken van Google Chrome en er geen fout wordt weergegeven, controleert u eerst welke versie van Keystone u gebruikt:

 1. Selecteer in het Finder-menu boven aan het venster Ga > Ga naar map > /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate. Als u die map niet kunt vinden, gaat u naar de map: ~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate.
 2. Ctrl + klik op GoogleSoftwareUpdate.bundle en selecteer Info.
 3. Zoek het Keystone-versienummer.

We doen actief onderzoek naar updateproblemen met de specifieke Keystone-versie 1.0.8.1973. Als u deze versie heeft, neemt u contact met ons op via deze discussie in het Helpforum.

Als u een andere versie van Keystone gebruikt, kunt u een nieuw bericht met uw probleem plaatsen op het Helpforum.