Lỗi 11, 102 và 103

Vấn đề

Một thành phần Windows bị thiếu có tên "expand.exe" đang ngăn việc cài đặt Google Chrome đúng cách.

Giải pháp

Bước 1: Kiểm tra "expand.exe"

 1. Chuyển đến menu Start > Search.
 2. Tìm kiếm tệp sau: expand.exe trên máy tính của bạn
 3. Nếu bạn có thể tìm thấy tệp này trên máy tính của mình, hãy chuyển tệp đó vào thư mục sau: C:\Windows\system32. Bạn cũng có thể sao chép tệp này từ CD/DVD cài đặt Windows nếu không thể tìm thấy trên máy tính của bạn.

Sau khi bạn đã sao chép tệp này vào thư mục, hãy thử cài đặt lại Google Chrome. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.

Bước 2: Thay đổi vị trí của thư mục tạm thời của bạn

 1. Chuyển tới menu Start > Run.
 2. Nhập nội dung sau vào trường văn bản: C:\
 3. Nhấp vào OK.
 4. Tạo thư mục tạm thời bằng cách đi tới File > New > Folder. Đặt tên thư mục là 'test'.
 5. Quay lại menu Start > Run.
 6. Nhập nội dung sau vào trường văn bản: cmd.exe
 7. Nhấp vào OK.
 8. Trong cửa sổ dấu nhắc lệnh mở ra, hãy nhập nội dung sau: set TMP=C:\test
 9. Thử cài đặt lại trình duyệt bằng cách nhập nội dung sau vào cửa sổ dấu nhắc lệnh: start ChromeSetup.exe
Để nhận trợ giúp từ những người dùng khác và Hướng dẫn viên Google của chúng tôi, hãy đăng câu hỏi của bạn trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?