Lỗi 102 và 103

Sự cố

Một thành phần Windows bị thiếu có tên "expand.exe" đang ngăn việc cài đặt Google Chrome đúng cách.

Giải pháp

Bước 1: Kiểm tra "expand.exe"

 1. Đi tới trình đơn Start > Search.
 2. Tìm kiếm tệp sau: expand.exe trên máy tính của bạn
 3. Nếu bạn có thể tìm thấy tệp này trên máy tính của mình, hãy chuyển tệp đó vào thư mục sau: C:\Windows\system32. Bạn cũng có thể sao chép tệp này từ CD/DVD cài đặt Windows, nếu bạn không thể tìm thấy tệp đó trên máy tính của mình.

Sau khi bạn đã sao chép tệp này vào thư mục, hãy thử cài đặt lại Google Chrome. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.

Bước 2: Thay đổi vị trí của thư mục tạm thời của bạn

 1. Đi tới trình đơn Start > Run.
 2. Nhập nội dung sau vào trường văn bản: C:\
 3. Nhấp vào OK.
 4. Tạo thư mục tạm thời bằng cách đi tới File > New > Folder. Đặt tên thư mục là 'test'.
 5. Quay lại trình đơn Start > Run.
 6. Nhập nội dung sau vào trường văn bản: cmd.exe
 7. Nhấp vào OK.
 8. Trong cửa sổ dấu nhắc lệnh mở ra, hãy nhập nội dung sau: set TMP=C:\test
 9. Thử cài đặt lại trình duyệt bằng cách nhập nội dung sau vào cửa sổ dấu nhắc lệnh: start ChromeSetup.exe

Báo cáo các sự cố khác

Nếu bạn tiếp tục gặp phải lỗi này, vui lòng cung cấp thêm chi tiết cho chúng tôi.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích