Správa nastavení režimu počítača

V telefóne alebo tablete môžete nakonfigurovať ako predvolené nastavenie režim počítača alebo režim mobilného zariadenia. Tieto nastavenia môžete prispôsobiť pre konkrétne weby.

Zmena predvolených nastavení v telefóne alebo tablete

  1. V zariadení s Androidom otvorte Chrome Chrome.
  2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
  3. V sekcii Rozšírené vyberte Nastavenia webov a potom Web pre počítače.
  4. Zapnite Web pre počítače.

Ak chcete prispôsobiť nastavenia, ktoré nie sú predvolené, pre konkrétne weby:

  1. V aplikácii Chrome otvorte Nastavenia Nastavenia.
  2. V sekcii Rozšírené vyberte Nastavenia webov a potom Web pre počítače a potom  + PRIDAŤ VÝNIMKU PRE WEB.
  3. Zadajte adresu webu.

Tip: Web môžete pridať do zoznamu výnimiek aj výberom možností Viac Viac a potom Web pre počítače.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9366353039665861844