Upravljanje postavkama stolnog načina rada

Stolni način rada ili mobilni način rada možete postaviti kao zadanu postavku na telefonu ili tabletu. Te postavke možete prilagoditi i za određene web-lokacije.

Promjena zadanih postavki na telefonu ili tabletu

  1. Na Android uređaju otvorite Chrome Chrome.
  2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatimPostavke.
  3. U odjeljku Napredno odaberite Postavke web-lokacije a zatim Web-lokacija za stolno računalo.
  4. Uključite opciju Web-lokacija za stolno računalo.

Da biste prilagodili postavke koje nisu zadane za određene web-lokacije:

  1. U aplikaciji Chrome otvorite Postavke Postavke.
  2. U odjeljku Napredno odaberite Postavke web-lokacije a zatim Web-lokacija za stolno računalo a zatim + DODAJ IZUZIMANJE WEB-LOKACIJE.
  3. Unesite URL web-lokacije.

Savjet: web-lokaciju možete dodati i na popis iznimki kada odaberete Više Više a zatim Web-lokacija zz stolno računalo.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
11158571859775528954
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true