จัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณาใน Chrome

เพื่อให้คุณปลอดภัยและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณขณะท่องเว็บ Chrome มีฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณาที่ให้คุณควบคุมวิธีที่ผู้ลงโฆษณาปรับเปลี่ยนและเลือกโฆษณาที่จะแสดงต่อคุณได้มากขึ้น

หัวข้อที่คุณสนใจจะได้รับการบันทึกโดย Chrome และอิงตามประวัติการท่องเว็บล่าสุด เว็บไซต์ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจไว้กับ Chrome ได้ด้วย โดยขณะท่องเว็บ ระบบอาจขอให้ Chrome แชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับหัวข้อโฆษณาหรือโฆษณาที่เว็บไซต์แนะนำเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของคุณมากขึ้น ระบบจะแชร์ข้อมูลแบบจำกัดระหว่างเว็บไซต์กับแอปเพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณา

คุณเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ในการตั้งค่า Chrome ได้ทุกเมื่อ โฆษณาที่คุณเห็นจะได้รับการปรับตามโปรไฟล์ของคุณหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าดังกล่าว การตั้งค่าคุกกี้ และการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์ที่ดู

แก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา

 1. เปิด Chrome ในอุปกรณ์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. เลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา
 4. เลือกฟีเจอร์โฆษณาที่คุณต้องการเปิดหรือปิด
จัดการหัวข้อโฆษณา

Chrome จะบันทึกหัวข้อที่คุณสนใจโดยอิงตามเว็บไซต์ที่คุณเรียกดู ความถี่ที่เข้าชม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานโฆษณาให้เหมาะกับคุณ แม้จะไม่มีหัวข้อโฆษณา เว็บไซต์ก็ยังคงแสดงโฆษณาให้คุณเห็นได้ แต่อาจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณสนใจ Chrome จะแชร์หัวข้อกับเว็บไซต์ได้ครั้งละสูงสุด 3 รายการ คุณสามารถบล็อกหัวข้อและหมวดหมู่ของหัวข้อที่ไม่ต้องการให้แชร์กับเว็บไซต์ได้ เมื่อบล็อกหัวข้อ Chrome จะไม่แชร์หัวข้อนั้นอีกแต่คุณอาจยังเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นอยู่ Chrome จะลบหัวข้อที่เก่ากว่า 4 สัปดาห์โดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

วิธีบล็อกหัวข้อ

 1. เปิด Chrome ในอุปกรณ์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. เลือกความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา จากนั้น หัวข้อโฆษณา
 4. เลือกหัวข้อที่ต้องการบล็อกในส่วน "หัวข้อที่ใช้งานอยู่"

วิธีบล็อกหมวดหมู่ของหัวข้อ

 1. เปิด Chrome ในอุปกรณ์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 3. เลือกความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา จากนั้น หัวข้อโฆษณา จากนั้น จัดการหัวข้อ
 4. ปิดหมวดหมู่ที่ต้องการบล็อก

เคล็ดลับ

 • อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่รายการหัวข้อจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการท่องเว็บล่าสุด คุณสามารถบล็อกหมวดหมู่ของหัวข้อได้ทุกเมื่อ แม้ว่ารายการหัวข้อจะไม่ปรากฏขึ้นก็ตาม คุณอาจไม่เห็นรายการหัวข้อหากเว็บไซต์ที่เข้าชมไม่รองรับฟีเจอร์นี้
 • เมื่ออยู่ในเว็บไซต์ คุณตรวจสอบได้ว่า Chrome แชร์หัวข้อที่คุณสนใจกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่ ในแถบที่อยู่ ให้แตะดูข้อมูลเว็บไซต์ Default (Secure) จากนั้น ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา
จัดการโฆษณาที่เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์สามารถแนะนำและจัดเก็บคำแนะนำโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจสนใจเพื่อช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ขณะที่ท่องเว็บต่อ คุณอาจเห็นโฆษณาตามคำแนะนำจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง Chrome จะลบคำแนะนำที่เก่ากว่า 30 วันออกโดยอัตโนมัติ แต่คำแนะนำโฆษณาอาจปรากฏขึ้นอีกหากคุณเข้าชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง

หากไม่ต้องการให้เว็บไซต์แนะนำโฆษณา คุณบล็อกเว็บไซต์ดังกล่าวได้ เมื่อบล็อกแล้ว ระบบจะลบข้อมูลคำแนะนำโฆษณาที่เกี่ยวข้องออก เว็บไซต์ที่ถูกบล็อกจะไม่เก็บคำแนะนำโฆษณากับ Chrome อีก แต่คุณอาจยังเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้น

วิธีบล็อกเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome ในอุปกรณ์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. เลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา จากนั้น โฆษณาที่เว็บไซต์แนะนำ
 4. ในส่วน "เว็บไซต์" ให้บล็อกเว็บไซต์จากรายการ

เคล็ดลับ

 • อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่รายการเว็บไซต์จะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการท่องเว็บล่าสุดของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่เห็นรายการเว็บไซต์หากเว็บไซต์ที่เข้าชมยังไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์นี้
 • เมื่ออยู่ในเว็บไซต์ คุณตรวจสอบได้ว่ามีการแนะนำโฆษณาให้คุณหรือไม่ ในแถบที่อยู่ ให้แตะดูข้อมูลเว็บไซต์ Default (Secure) จากนั้น ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโฆษณา
การวัดผลโฆษณา
ขณะที่ท่องเว็บ เว็บไซต์จะแชร์ข้อมูลอย่างจำกัดเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณา เช่น คุณได้ซื้อสินค้าหลังจากเข้าชมเว็บไซต์หรือไม่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก