Prispôsobenie výkonnosti Chromu

Pomocou nastavení výkonu Chromu môžete:

 • pomôcť zaistiť plynulé fungovanie aktívnych kariet,
 • zabrániť deaktivácii konkrétnych webov,
 • predĺžiť výdrž batérie počítača,
 • prehliadať a vyhľadávať rýchlejšie.

Dôležité: Výkon Chromu nemôžete prispôsobiť v mobilných zariadeniach so systémami iOS a Android. Ďalšie spôsoby zrýchlenia Chromu

Zapnutie alebo vypnutie Šetriča pamäte

Chrome deaktivuje karty, ktoré práve nepoužívate, aby šetril pamäť počítača a zaistil plynulé fungovanie aktívnych kariet. Keď prejdete na neaktívnu kartu, automaticky sa znova načíta.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo vyberte Výkon.
 4. Zapnite alebo vypnite Šetrič pamäte.

Tipy:

 • Ak chcete, aby vaše aktívne karty s videami a hrami fungovali plynule, zapnite Šetrič pamäte.
 • Niektoré nastavenia a aktivity v počítači môžu deaktivácii kariet brániť.
  • Aktívny zvuk alebo video (prehrávanie alebo hovory)
  • Zdieľanie obrazovky
  • Upozornenia na stránky
  • Aktívne sťahovania
  • Čiastočne vyplnené formuláre
  • Pripnuté karty
  • Pripojené zariadenia (s rozhraním USB alebo Bluetooth)
Zapnutie alebo vypnutie využitia pamäte kariet
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo vyberte Vzhľad.
 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie využitia pamäte:
  • Windows, Linux, a ChromeOS: v sekcii Plávajúca karta s prehľadom zapnite alebo vypnite Zobrazovať využitie pamäte karty.
  • Mac: zapnite alebo vypnite Zobrazovať využitie pamäte na plávajúcej karte s prehľadom.
Ako ponechať konkrétne weby aktívne

Ak chcete predísť deaktivácii určitého webu, pridajte ho do zoznamu vylúčení Vždy nechať tieto weby aktívne.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo vyberte Výkon.
 4. Napravo od možnosti Vždy nechať tieto weby aktívne vyberte Pridať.
 5. Budete mať k dispozícii dve možnosti:
  • Pridať aktuálne weby: vyberte si z dostupných webov, ktoré sú momentálne otvorené na karte.
   1. Vyberte políčko naľavo od webu, ktorý chcete pridať, a kliknite na Pridať.
   2. Ak sa chcete vrátiť späť, vyberte Zrušiť.
  • Pridajte weby manuálne.
   1. Zadajte webovú adresu.
   2. Vyberte Pridať.
   3. Ak sa chcete vrátiť späť, vyberte Zrušiť.

Tip: Formát webovej adresy pre pravidlá manuálneho vylúčenia webov je [scheme://][.]host[:port][/path][@query].

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, ako pridať weby manuálne, ak chcete vytvoriť vylúčenie pre:

 • Celé domény a subdomény: vylúčte schému webovej adresy. Napríklad google.com sa zhoduje a bráni deaktivácii subdomén, ako sú drive.google.com a calendar.google.com.
 • Konkrétne domény, ale žiadne subdomény: pred hostiteľa webovej adresy zadajte bodku (.). Napríklad .google.com sa nezhoduje a bráni deaktivácii subdomén, ako sú www.google.com, drive.google.com a calendar.google.com.
 • Konkrétny podadresár: zahrňte cestu webovej adresy. Napríklad www.google.com/finance sa zhoduje a bráni deaktivácii všetkých stránok služby Google Finance, ale nie deaktivácii hlavných stránok webu www.google.sk.
 • Komponenty hostiteľa webovej adresy a dopytu: ako zástupné znaky je možné použiť hviezdičky (*). Napríklad https://* sa zhoduje a bráni deaktivácii všetkých webov https a youtube.com/watch?v=* sa zhoduje a bráni deaktivácii videí na YouTube.
  • Zástupné znaky pre zhody predpony, prípony alebo podreťazca komponentu hostiteľa webovej adresy nie sú podporované. Napríklad *oogle.com alebo google.com/* sa nezhodujú a bránia deaktivácii.
Zapnutie alebo vypnutie šetriča energie

Chrome znižuje rýchlosť snímania obrázkov a ďalšie úlohy na pozadí, aby predĺžil výdrž batérie zariadenia. Keď je zapnutý šetrič energie, funguje automaticky po každom odpojení zariadenia alebo pri nízkom stave batérie. Šetrič energie sa nezapína, keď je zariadenie pripojené.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo vyberte Výkon.
 4. Zapnite alebo vypnite šetrič energie.
 5. Vyberte požadované nastavenie.

Tipy:

 • Ak chcete predĺžiť výdrž batérie zariadenia pred dlhou cestou alebo letom, zapnite šetrič energie.
 • Keď je zapnutý, môžete zaznamenať zmeny vo výkone hier a videí.
 • Šetrič energie je k dispozícii v zariadeniach so systémami Windows, Mac a ChromeOS s nainštalovanou batériou.
Zapnutie alebo vypnutie prednačítavania stránok

Chrome prednačítava stránky, ktoré by ste mohli navštíviť, čím zrýchľuje prehliadanie a vyhľadávanie. Chrome môže na tento účel použiť súbory cookie (ak ich máte povolené) a môže šifrovať aj odoslať stránky prostredníctvom Googlu s cieľom skryť vašu totožnosť pred webmi. Ďalšie informácie o súboroch cookie

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo vyberte Výkon.
 4. Zapnite alebo vypnite Prednačítavať stránky.
 5. Vyberte požadované nastavenie.

Tipy:

 • Ak chcete prednačítavať niektoré stránky, ktoré pravdepodobne navštívite, vyberte Štandardné prednačítanie.
 • Ak chcete prednačítavať ešte viac stránok, ktoré pravdepodobne navštívite, vyberte Rozšírené prednačítavanie.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka