Personalizacija Chromeove izvedbe

Pomoću Chromeovih postavki izvedbe možete omogućiti neometano funkcioniranje aktivnih kartica i produžiti trajanje baterije računala.

Važno: izvedbu Chromea ne možete personalizirati na mobilnim uređajima s iOS-om i Androidom. Saznajte na koje još načine ubrzati Chrome.

Uključivanje ili isključivanje štednje memorije

Radi štednje memorije računala i neometanog funkcioniranja aktivnih kartica Chrome deaktivira kartice koje trenutačno ne upotrebljavate. Kada pristupite neaktivnoj kartici, ona se automatski ponovno učitava.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Na lijevoj strani kliknite stavku Izvedba.
 4. Uključite ili isključite značajku Štednja memorije.

Savjeti:

 • Da bi vaše aktivne kartice za videozapise i videoigre funkcionirale neometano, uključite značajku Štednja memorije.
 • Neke postavke i aktivnosti na vašem računalu mogu spriječiti deaktivaciju kartica.
  • Aktivni zvuk ili video (reprodukcija ili pozivi)
  • Dijeljenje zaslona
  • Obavijesti na stranici
  • Aktivna preuzimanja
  • Djelomično ispunjeni obrasci
  • Prikvačene kartice
  • Povezani uređaji (USB ili Bluetooth)
Zadržavanje određenih web-lokacija aktivnima

Da biste izbjegli deaktivaciju web-lokacije, dodajte je na popis izuzimanja Neka ove web-lokacije uvijek budu aktivne.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Na lijevoj strani kliknite stavku Izvedba.
 4. Desno od opcije Neka ove web-lokacije uvijek budu aktivne kliknite Dodaj.
 5. Prikazat će se dvije opcije:
  • Dodajte trenutačne web-lokacije: odaberite jednu od dostupnih web-lokacija koje su trenutačno otvorene na kartici.
   1. Kliknite okvir lijevo od web-lokacije koju želite dodati i kliknite Dodaj.
   2. Da biste se vratili, kliknite Odustani.
  • Dodajte web-lokacije ručno
   1. Unesite web-adresu.
   2. Kliknite Dodaj.
   3. Da biste se vratili, kliknite Odustani.

Savjet: format web-adrese za pravilo o ručnom izuzimanju web-lokacija: [scheme://][.]host[:port][/path][@query].

Evo nekoliko primjera kako ručno dodati web-lokacije ako želite izraditi izuzimanje za sljedeće:

 • Cijele domene i poddomene: izuzmite shemu URL-a. Na primjer, google.com podudara se s poddomenama kao što su drive.google.com i calendar.google.com i sprječava njihovu deaktivaciju.
 • Određene domene, ali ne i poddomene: dodajte točku (.) prije hosta URL-a. Na primjer, .google.com neće se podudarati s poddomenama kao što su www.google.com, drive.google.com i calendar.google.com i neće spriječiti njihovu deaktivaciju.
 • Određeni poddirektorij: uključite put URL-a. Na primjer, www.google.com/finance podudara se sa svim stranicama Google Financea i sprječava njihovu deaktivaciju, ali neće spriječiti deaktivaciju glavnih stranica www.google.com.
 • Komponente upita i hosta URL-a: zvjezdice (*) se mogu upotrebljavati kao zamjenski znakovi. Na primjer, https://* se podudara sa svim https web-lokacijama i sprječava njihovu deaktivaciju, a youtube.com/watch?v=* se podudara s YouTube videozapisima i sprječava njihovu deaktivaciju.
  • Zamjenski znakovi za podudaranja prefiksa, sufiksa ili podnizova komponente hosta URL-a nisu podržani. Na primjer, *oogle.com ili google.com/* neće se podudarati niti sprječavati deaktivaciju.
Uključivanje ili isključivanje štednje energije
Da bi produžio trajanje baterije uređaja, Chrome smanjuje frekvenciju bilježenja slika i ostale pozadinske zadatke.

Kad je štednja energije uključena, pokreće se automatski svaki put kad je uređaj iskopčan ili kad je baterija slaba. Štednja energije ne uključuje se kad je uređaj priključen.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Na lijevoj strani kliknite stavku Izvedba.
 4. Uključite ili isključite značajku Štednja energije, a zatim odaberite željenu postavku.

Savjeti:

 • Da biste produžili bateriju uređaja za dugo putovanje ili let, uključite štednju energije.
 • Kad je štednja energije uključena, možda ćete primijetiti promjene u izvedbi videoigara i videozapisa.

Povezani sadržaji

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
237