Přizpůsobení výkonu Chromu

Pomocí nastavení výkonu v Chromu můžete:

 • Zajistit plynulé fungování aktivních karet
 • Zabránit deaktivaci konkrétních webů
 • Prodloužit výdrž baterie počítače
 • Prohlížet internet a vyhledávat rychleji

Důležité: Výkon prohlížeče Chrome na mobilních zařízeních s iOS a Androidem nelze personalizovat. Další způsoby zrychlení Chromu

Zapnutí nebo vypnutí Spořiče paměti

Kvůli úspoře paměti a zajištění plynulejšího fungování aktivních karet Chrome deaktivuje karty, které právě nepoužíváte. Když přejdete na neaktivní kartu, automaticky se načte znovu.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Výkon.
 4. Zapněte nebo vypněte Spořič paměti.

Tipy:

 • Pokud chcete zajistit, aby vaše aktivní karty pro videa a hry fungovaly bez problémů, zapněte Spořič paměti.
 • Některá nastavení a aktivity na počítači mohou zabránit deaktivování karty.
  • Aktivní zvuk nebo video (přehrávání nebo hovory)
  • Sdílení obrazovky
  • Oznámení na stránce
  • Aktivní stahování
  • Částečně vyplněné formuláře
  • Připnuté karty
  • Připojená zařízení (USB nebo Bluetooth)
Zapnutí a vypnutí využití paměti karet
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Vzhled.
 4. Zapnutí nebo vypnutí funkce Zobrazit využití paměti:
  • Windows, Linux a ChromeOS: V sekci Karta náhledu pomocí tabulátoru zapněte nebo vypněte možnost Zobrazit využití paměti karet.
  • Mac: Zapněte nebo vypněte možnost V náhledu karty při najetí myší zobrazovat využití paměti.
Zachování konkrétních webů aktivních

Pokud chcete předejít deaktivaci webu, přidejte ho do seznamu vyloučení „Vždy tyto weby ponechat aktivní“.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Výkon.
 4. Vpravo od možnosti „Vždy tyto weby ponechat aktivní“ vyberte Přidat.
 5. K dispozici jsou dvě možnosti:
  • Přidat aktuální weby: Vyberte z dostupných webů, které jsou aktuálně otevřené na kartě.
   1. Vyberte políčko vlevo od webu, který chcete přidat, a pak na Přidat.
   2. Pokud se chcete vrátit, vyberte Zrušit.
  • Přidat weby ručně
   1. Zadejte adresu webu.
   2. Vyberte Přidat.
   3. Pokud se chcete vrátit, vyberte Zrušit.

Tip: Formát webové adresy pro ruční zásady vyloučení stránek je: [scheme://][.]host[:port][/path][@query].

Zde je několik příkladů, jak ručně přidat weby, pokud chcete vytvořit vyloučení pro:

 • Celé domény a subdomény: Vylučte schémata adres URL. Například doména google.com odpovídá subdoménám, jako je drive.google.com nebo calendar.google.com, a brání tak jejich deaktivování.
 • Konkrétní domény, ale žádné subdomény: Před hostitelem adresy URL se musí nacházet tečka (.). Například doména .google.com se nebude shodovat a bránit deaktivování subdomén jako www.google.com, drive.google.com nebo calendar.google.com.
 • Konkrétní podadresář: Uveďte cestu k adrese URL. Například adresa www.google.com/finance odpovídá a zabraňuje deaktivování všech stránek Google Finance, ale nezabrání deaktivaci hlavních stránek www.google.com.
 • Součásti hostitele adresy URL a dotazu: Můžete použít zástupné znaky – hvězdičky (*). Například https://* odpovídá a zabraňuje deaktivování všech webů s https a youtube.com/watch?v=* odpovídá a brání deaktivaci videí YouTube.
  • Nejsou podporovány zástupné znaky pro předpony, přípony a podřetězce komponenty hostitele adresy URL. Například adresy *oogle.com nebo google.com/* ničemu neodpovídají a nebudou bránit deaktivování.
Zapnutí nebo vypnutí Spořiče energie

Za účelem prodloužení výdrže baterie snižuje Chrome rychlost pořizování snímků a omezuje další úkony na pozadí. Když je Spořič energie zapnutý, funguje automaticky, když zařízení není připojeno k napájení nebo když je baterie téměř vybitá. Spořič energie se nezapne, když je zařízení připojeno ke zdroji napájení.

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Výkon.
 4. Zapnutí nebo vypnutí Spořiče energie
 5. Vyberte požadované nastavení.

Tipy:

 • Pokud chcete prodloužit výdrž baterie zařízení při delší cestě autem nebo letadlem, zapněte Spořič energie.
 • Když je zapnutý Spořič energie, můžete zaznamenat změny ve výkonu her a videí.
 • Spořič energie je k dispozici v zařízeních se systémem Windows, Mac a ChromeOS s nainstalovanou baterií.
Zapněte nebo vypněte možnost Předběžně načítat stránky.

Za účelem rychlejšího prohlížení a vyhledávání Chrome předběžně načítá stránky, které byste mohli navštívit. Chrome může používat soubory cookie, pokud je povolíte, a může před weby skrývat vaši identitu tím, že stránky bude šifrovat a odesílat prostřednictvím Googlu. Další informace o souborech cookie

 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Vlevo vyberte Výkon.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Předběžně načítat stránky.
 5. Vyberte požadované nastavení.

Tipy:

 • Pokud chcete předběžně načítat některé stránky, které pravděpodobně navštívíte, vyberte Standardní předběžné načítání.
 • Pokud chcete předběžně načítat ještě víc stránek, které byste pravděpodobně mohli navštívit, vyberte Rozšířené předběžné načítání.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9028856849090913505