Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cài đặt Chrome ngoại tuyến trên Windows

Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống Chrome trên máy tính Windows, bạn có thể thử các liên kết thay thế bên dưới để tải xuống và cài đặt Chrome.

  1. Tải xuống trình cài đặt Chrome thay thế.
  2. Mở tệp và làm theo hướng dẫn để cài đặt

Nếu bạn dừng ở trang tải xuống thông thường, đó là điều bình thường. Mặc dù các trình cài đặt trông giống nhau, một thẻ đặc biệt sẽ cho chúng tôi biết trình cài đặt nào phù hợp nhất với bạn.

Sau khi bạn tải xuống tệp, bạn có thể gửi tệp đến máy tính khác.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?