Σύνδεση ιστοτόπου με συσκευή USB, σειριακή συσκευή ή συσκευή HID

Το Chrome σάς επιτρέπει να συνδέσετε έναν ιστότοπο με συσκευές USB, σειριακές συσκευές ή συσκευές HID του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, πληκτρολόγια, ακουστικά, ηχεία, gamepad, κάμερες, ακόμη και μικροελεγκτές. Σε Android, μπορείτε να συνδέσετε έναν ιστότοπο με μια συσκευή USB.

Σημαντικό: Προς το παρόν, η σύνδεση συσκευών USB, σειριακών συσκευών ή συσκευών HID με ιστοτόπους στο Chrome δεν επιτρέπεται σε iPhone και iPad.

Πότε να παραχωρείτε πρόσβαση στη συσκευή σας

Παραχωρήστε πρόσβαση στη συσκευή σας μόνο σε αξιόπιστους ιστοτόπους. Εάν κάνετε σύζευξη ενός ιστοτόπου με τη συσκευή σας, ο ιστότοπος λαμβάνει όλες τις πληροφορίες στη συσκευή και μπορεί ακόμη να τις προγραμματίσει εκ νέου. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση άδειας για αυτές τις συσκευές στον υπολογιστή σας.

 1. Ανοίξτε το Chrome "".
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ρυθμίσεις ιστοτόπου και μετά Πρόσθετες άδειες.
 4. Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής σας:
  • Συσκευές USB
  • Σειριακές θύρες
  • Συσκευές HID
 5. Για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση, ορίστε μια επιλογή.

Σύζευξη ιστοσελίδας στο Chrome με τη συσκευή σας

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας με τα κατάλληλα καλώδια.
  • Μπορείτε επίσης να συνδέσετε συσκευές HID στη συσκευή σας μέσω Bluetooth.
 2. Στο Chrome, ανοίξτε μια ιστοσελίδα η οποία μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή σας.
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε στη σελίδα. Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε μια συσκευή.
 4. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
 5. Επιλέξτε Σύζευξη ή Σύνδεση.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη συσκευή στο σύστημα Linux, ο κανόνας udev πρέπει να διαμορφωθεί σωστά.

Κατάργηση της πρόσβασης ενός ιστοτόπου στη συσκευή σας

 1. Αριστερά από τη διεύθυνση ιστού, πατήστε το εικονίδιο Κλείδωμα Κλείδωμα.
 2. Δίπλα στη συσκευή USB, στη σειριακή θύρα ή στη συσκευή HID, πατήστε Κατάργηση Κατάργηση.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συσκευές USB στο Chrome
Ο Ενιαίος σειριακός δίαυλος (Universal Serial Bus - USB) είναι το πρότυπο για ενσύρματη επέκταση. Οι "κλάσεις συσκευής" USB καθορίζουν ποιες λειτουργίες και ποιες μορφές δεδομένων υποστηρίζει η συσκευή.
Οι τυπικές κατηγορίες συσκευών περιλαμβάνουν πληκτρολόγια, ποντίκια, συσκευές ήχου και βίντεο και συσκευές αποθήκευσης. Διαβάστε την πολιτική του Chrome για επιχειρήσεις για συσκευές USB.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σειριακές συσκευές στο Chrome
Μια σειριακή συσκευή είναι μια συσκευή που παρέχει διεπαφές σειριακής επικοινωνίας, γνωστές και ως σειριακές θύρες. Μέσω των σειριακών θυρών, οι πληροφορίες εισέρχονται και εξέρχονται διαδοχικά, ένα bit κάθε φορά. Ενώ οι διεπαφές όπως το Ethernet, το FireWire και το USB στέλνουν επίσης δεδομένα ως σειριακή ροή, ο όρος σειριακή θύρα σημαίνει συνήθως συμμόρφωση με εξοπλισμό τύπου RS-232, RS-485 ή RS-422.
Παραδείγματα σειριακών συσκευών είναι οι μικροελεγκτές, οι εκτυπωτές, τα μόντεμ και τα ειδικά ποντίκια. Διαβάστε την πολιτική του Chrome για επιχειρήσεις για σειριακές συσκευές.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συσκευές HID στο Chrome
Ο όρος "Συσκευή ανθρώπινης διεπαφής (HID)" αναφέρεται στο πρωτόκολλο HID, μια τυπική επικοινωνία με συνδεδεμένες συσκευές. Στα παραδείγματα συσκευών HID περιλαμβάνονται πληκτρολόγια, ποντίκια, ακουστικά και χειριστήρια παιχνιδιών.
Οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το HID για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κουμπιά, να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν LED ή να θέσουν σε σίγαση και να καταργήσουν τη σίγαση των μικροφώνων. Διαβάστε την πολιτική του Chrome για επιχειρήσεις για συσκευές HID.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
237
false
false