Các plugin bị chặn

Google Chrome chặn các plugin đã lỗi thời hoặc các plugin không được sử dụng phổ biến bởi vì chúng đôi khi có thể là mối đe dọa về bảo mật. Plugin giúp trình duyệt xử lý các loại nội dung web đặc biệt như tệp Flash hoặc Windows Media. Một số plugin như Flash được sử dụng bởi nhiều trang web trên Internet. Những plugin khác chỉ được sử dụng bởi một số lượng nhỏ các trang web.

Ví dụ về plugin mà Chrome chặn:

 • Java
 • RealPlayer
 • QuickTime
 • Shockwave
 • Windows Media Player
 • Adobe Reader trước Adobe Reader X
 • Unity
 • Google Update
 • VLC

Chạy plugin bị chặn

Bạn có thể chạy một số plugin ngay cả khi Chrome đã chặn chúng. Chrome sẽ yêu cầu bạn cho phép chạy plugin và bạn chỉ nên chạy plugin trên trang web mà bạn tin tưởng.

Để plugin chạy được trên trang web, hãy thực hiện các bước sau:

 • Để chạy plugin này chỉ một lần, hãy nhấp vào Chạy lần này. Plugin sẽ chạy, nhưng nếu bạn truy cập trang web sau này, bạn sẽ được yêu cầu cho phép chạy plugin lần nữa.
 • Để cho phép plugin luôn chạy trên trang web hiện tại, hãy nhấp vào Luôn chạy trên trang web này. Plugin sẽ tự chạy trong các lần truy cập vào trang web sau đó mà không cần hỏi lại.
 • Để luôn cho phép loại plugin này chạy, hãy truy cập chrome://plugins, tìm plugin và chọn hộp bên cạnh Luôn cho phép.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý plugin

Nếu bạn không muốn Google Chrome yêu cầu bạn cho phép trước khi chạy các plugin không phổ dụng, hãy sử dụng cờ dòng lệnh --always-authorize-plugins. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thêm cờ dòng lệnh trên trang web Chromium của chúng tôi

Bài viết này có hữu ích không?