Blockerade pluginprogram

Google Chrome blockerar inaktuella pluginprogram eller pluginprogram som inte används i större utsträckning, eftersom de ibland kan utgöra säkerhetsrisker. Pluginprogram används så att webbläsare kan bearbeta vissa typer av webbinnehåll, till exempel Flash- och Windows Media-filer. Vissa plugin-program t.ex. Flash används på många webbplatser på Internet. Andra pluginprogram används bara på ett fåtal webbplatser.

Exempel på pluginprogram som blockeras av Chrome:

 • Java
 • RealPlayer
 • QuickTime
 • Shockwave
 • Windows Media Player
 • Adobe Reader före Adobe Reader X
 • Unity
 • Google Update
 • VLC

Kör blockerade pluginprogram

Du kan köra vissa pluginprogram även om de har blockerats av Chrome. Chrome behöver din tillåtelse för att köra ett pluginprogram och du bör endast köra pluginprogram på betrodda webbplatser.

Så här kör du pluginprogrammet på webbplatsen:

 • Klicka på Kör den här gången om du vill köra pluginprogrammet endast den här gången. Pluginprogrammet körs, men nästa gång du besöker webbplatsen måste du bekräfta att pluginprogrammet ska köras igen.
 • Klicka på Kör alltid på den här webbplatsen om du tillåter att pluginprogrammet alltid körs på aktuell webbplats. Pluginprogrammet körs automatiskt vid alla framtida besök på webbplatsen.
 • Om du alltid vill tillåta den här typen av pluginprogram öppnar du chrome://plugins, letar reda på pluginprogrammet och markerar kryssrutan bredvid Always allowed (tillåts alltid).

Läs mer om hur du hanterar pluginprogram

Om du inte vill att Google Chrome ber om din tillåtelse att köra mindre använda pluginprogram använder du kommandoradsflaggan --auktorisera-alltid-plugin. På Chromiums webbplats hittar du anvisningar om hur du lägger till kommandoradsflaggor