ส่วนขยาย

ใช้ส่วนขยายในการปรับแต่ง Google Chrome ด้วยคุณลักษณะและฟังก์ชันเพิ่มเติม ตรวจสอบส่วนขยายที่มีอยู่ใน Chrome Web Store

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย:

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chrome Web Store ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Chrome Web Store