ส่วนขยาย

ใช้ส่วนขยายในการปรับแต่ง Google Chrome ด้วยคุณลักษณะและฟังก์ชันเพิ่มเติม ตรวจสอบส่วนขยายที่มีอยู่ใน Chrome Web Store

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยาย:

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chrome Web Store ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Chrome Web Store

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด