Strony i aplikacje działające w tle

Wiele rozszerzeń i aplikacji internetowych podczas wykonywania swoich funkcji korzysta ze stron działających w tle. Taka strona jest dla Ciebie niewidoczna, ale cały czas działa w tle, np. sprawdzając pocztę, by informować o nowych wiadomościach. 

Niektóre aplikacje działają nawet po zamknięciu ostatniego okna Google Chrome, dzięki czemu oferują większą funkcjonalność. Nazywamy je aplikacjami działającymi w tle. O wciąż działającym procesie informuje ikona Google Chrome umieszczona na pasku zadań w systemie Windows (prawy dolny róg ekranu) lub w docku na Macach. Możesz zobaczyć, jakie aplikacje działają w tle, klikając ikonę prawym przyciskiem myszy.

Zarządzanie stronami i aplikacjami działającymi w tle

Strony działające w tle umożliwiają rozszerzeniom i aplikacjom wykonywanie bardzo przydatnych funkcji, ale także wymagają zasobów komputera. Dlatego możesz sprawdzić, jakie strony działające w tle są uruchomione i ile zasobów zużywają.

  1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Narzędzia.
  3. Wybierz Menedżer zadań.
  4. Jeśli masz zainstalowane rozszerzenie lub aplikację korzystającą ze strony działającej w tle, w wyświetlonym oknie dialogowym zobaczysz pozycję „Strona w tle”.

Menedżer zadań zawiera informacje o tym, ile zasobów pamięci i procesora wykorzystują rozszerzenia, karty oraz aplikacje. Aby zatrzymać którykolwiek z tych elementów, zaznacz go na liście i kliknij Zakończ proces. Aby zatrzymać strony działające w tle, możesz także wyłączyć rozszerzenia na stronie Rozszerzenia oraz odinstalować aplikacje na stronie Nowa karta.

Jeśli chcesz całkowicie zamknąć Google Chrome wtedy, gdy w tle są uruchomione aplikacje, w menu Chrome wybierz Zakończ (Zamknij na Macu). Możesz też odinstalować aplikacje.

Zamykanie aplikacji działających w tle po zamknięciu Chrome

Niniejsza sekcja dotyczy Google Chrome w systemach Windows i Linux.

Możesz wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle, tak by nie pozostawały uruchomione po zamknięciu Chrome.

  1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
  4. W sekcji „System” usuń zaznaczenie pola wyboru „Kontynuuj działanie aplikacji w tle po zamknięciu przeglądarki Google Chrome”.