Stránky a aplikace na pozadí

Mnoho rozšíření a webových aplikací své funkce vykonává prostřednictvím stránek na pozadí. Stránka na pozadí je pro uživatele neviditelná, je však neustále spuštěna na pozadí. Může například kontrolovat poštu a upozorňovat na nové zprávy. 

Některé aplikace zůstávají spuštěné dokonce i po zavření posledního okna prohlížeče Google Chrome, aby mohly poskytovat další funkce. Tyto aplikace se nazývají aplikace na pozadí. Pokud je nějaký proces stále spuštěn, zobrazí se na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače (v systému Windows) nebo v doku (v systému Mac) ikona prohlížeče Google Chrome. Když na ikonu kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se seznam aplikací spuštěných na pozadí.

Správa stránek a aplikací na pozadí

S využitím stránek na pozadí mohou rozšíření a aplikace naplno využít své funkce. Zatěžují však procesor a paměť počítače. Z tohoto důvodu chceme, aby bylo možné zjistit, zda jsou stránky na pozadí spuštěné a kolik zdrojů využívají.

  1. Klikněte na nabídku Chrome Chrome menu na liště nástrojů prohlížeče.
  2. Vyberte příkaz Nástroje.
  3. Vyberte možnost Správce úloh.
  4. Pokud jste nainstalovali rozšíření nebo aplikaci, která používá stránky na pozadí, bude v dialogovém okně zobrazena položka Stránka na pozadí.

Ve správci úloh se zobrazí informace o tom, jak rozšíření, karty a aplikace využívají paměť a procesor. Chcete-li činnost kterékoliv položky zastavit, vyberte ji v seznamu a klikněte na možnost Ukončit proces. Stránky na pozadí můžete zastavit také tak, že zakážete rozšíření prostřednictvím stránky Rozšíření a odinstalujete aplikace prostřednictvím stránky Nová karta.

Chcete-li Google Chrome zavřít úplně, i když jsou na pozadí spuštěny aplikace, vyberte v nabídce Chrome možnost Konec (v systému Mac možnost Ukončit). Případně můžete aplikace odinstalovat.

Ukončení aplikací na pozadí po ukončení prohlížeče Chrome

Tato možnost platí pouze pro prohlížeč Google Chrome v systémech Windows a Linux.

Můžete zakázat, aby po ukončení prohlížeče Chrome zůstaly spuštěny aplikace na pozadí.

  1. Klikněte na nabídku Chrome Chrome menu na liště nástrojů prohlížeče.
  2. Vyberte položku Nastavení.
  3. Klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení.
  4. V části Systém zrušte zaškrtnutí políčka Po ukončení prohlížeče Google Chrome nechat aplikace na pozadí spuštěné.