Felsök synkroniseringsproblem

Problem

Ett meddelande om synkroniseringsfel visas Sync error på Chrome-menyn och du behöver hjälp att lösa det. Eller så har du gjort ändringar i synkroniserad data på en dator men kan inte se ändringarna på en annan dator.

Lösningar

När du klickar på meddelandet om synkroniseringsfel Sync error på Chrome-menyn visas följande meddelanden:

Synkroniseringsfel. Logga in igen

Dina inloggningsuppgifter är inte aktuella (du har till exempel bytt lösenord nyligen eller aktiverat tvåstegsverifiering för ditt Google-konto).

Om du har ändrat lösenordet för Google-kontot följer du stegen nedan:

 1. Klicka på felmeddelandet och ange användarnamnet och det nya lösenordet för Google-kontot.
 2. Om du uppmanas att ange en lösenfras anger du synkroniseringslösenfrasen. I vissa fall är lösenfrasen identisk med lösenordet till ditt Google-konto.

Om du har aktiverat tvåstegsverifiering följer du stegen nedan:

 1. Klicka på felet för exakt information.
 2. Om du uppmanas att logga in anger du användarnamnet och lösenordet till Google-kontot. Ange inte något programspecifikt lösenord.
 3. Du uppmanas att ange en verifieringskod. Oavsett vad du ska ange skapar du lösenordet på sidan Åtkomstbehörighet till Google-konto och klistrar in det i dialogrutan.

  Programspecifika lösenord är inte samma sak som verifieringskoder.

Synkroniseringsfel. Uppdatera lösenfrasen för synkronisering.

Det här meddelandet visas om du anger en synkroniseringslösenfras på en dator eller om du nyligen har ändrat lösenordet för Google-kontot.

Om du har angett en synkroniseringslösenfras på en dator måste du ange samma lösenfras på alla andra synkroniserade datorer. På andra synkroniserade datorer kan det hända att ett fel visas på Chrome-menyn Sync error där du uppmanas att uppdatera lösenfrasen.

Så här åtgärdar du problemet:

 1. Klicka på Synkroniseringsfel: Uppdatera synkroniseringslösenfrasen. på Chrome-menyn.
 2. Under Krypteringsalternativ i dialogrutan Avancerade synkroniseringsinställningar visas något av följande:
  • "Dina data har krypterats med ditt lösenord för Google." Om detta meddelande visas anger du dina tidigare användaruppgifter för Google-kontot.
  • "Dina data krypteras med en synkroniseringslösenfras". Om det här meddelandet visas anger du synkroniseringslösenfrasen som du har skapat.

Vad ska jag göra om jag har glömt min anpassade lösenfras?

Om du inte längre har åtkomst till din anpassade lösenfras måste du återställa synkroniseringen.

 1. Om dina synkroniserade data (bokmärken, appar osv.) är tillgängliga på din lokala dator loggar du in på Google Översikt.
 2. Klicka på Stoppa synkronisering och ta bort data från Google i avsnittet Synkronisera med Chrome. Det här steget tar bort dina data från Googles servrar. Data på din lokala dator påverkas inte.
 3. Vänta några minuter innan du loggar in i Chrome och aktiverar synkronisering igen på datorn.

Följande felmeddelanden visas under Logga in på sidan Inställningar.

Synkroniseringstjänsten är inte tillgänglig för din domän

Du synkroniserar antagligen med ett Google Apps-konto. Kontrollera med administratören att synkroniseringsfunktionen är aktiverad för domänen.

Oj, synkroniseringen har slutat fungera

Antagligen går det inte att synkronisera en av dina datatyper. Åtgärda felet enligt stegen nedan:

 1. Klicka på Koppla bort Google-kontot om du vill sluta synkronisera datorn.
 2. Stäng Chrome genom att välja Avsluta i Chrome-menyn (Mac: Avsluta).
 3. Starta om Chrome.
 4. Logga in i Chrome och aktivera synkronisering igen i datorn.

Följande fel påträffas när du loggar in i Chrome.

Den snurrande cirkeln stannar aldrig

Om cirkeln fortsätter snurra en lång stund efter det att du har loggat in i Chrome med användaruppgifterna för Google-kontot eller efter att du har verifierat när du uppmanades att göra det, gör du så här:

 1. Klicka på Avbryt så stängs stänga dialogrutan med den snurrande cirkeln.
 2. Om alternativet Koppla bort Google-kontot visas klickar du på knappen för att avbryta synkroniseringen av datorn.
 3. Stäng Chrome genom att klicka på Avsluta i Chrome-menyn. (Mac: Chrome-menyn > Avsluta).
 4. Starta om Chrome.
 5. Logga in i Chrome och aktivera synkronisering igen i datorn.

Servern är upptagen. Försök igen senare.

Det här meddelandet visas om du nyligen har återställt synkronisering i Google Översikt. Vänta några minuter och kontrollera att inga data för Chrome Sync visas i Google Översikt innan du loggar in i Chrome.

Kontot används redan på den här datorn

Det här meddelandet visas om du redan är inloggad i Chrome med samma Google-konto som en annan Chrome-användare. Klicka på användarikonen i Chrome i det övre hörnet. Välj den användare som är kopplad till det Google-konto som du försöker logga in med i Chrome i rullgardinsmenyn.

Någon var inloggad i Chrome tidigare

Någon med ett annat Google-konto var inloggad i Chrome tidigare. Det kan hända att du kopplar någon annans Chrome-inställningar till ditt konto när du loggar in i Chrome.

Om information som bokmärken eller historik som du inte vill synka med ditt konto har lagrats i Chrome, t.ex. på en delad dator, klickar du på Skapa en ny användare.

Om ett konto som tillhör dig var inloggat i Chrome tidigare och du vill synkronisera informationen i Chrome med ett nytt konto klickar du på Logga in ändå.

Läs mer om att hantera flera Chrome-användare

Använder du en Chromebook på jobbet eller i skolan? Det kan hända att nätverksadministratören inaktiverar alternativet att ta bort kopplingen till ditt Google-konto. I så fall kan du inte ändra den här inställningen. Läs mer om hur du använder en förkonfigurerad Chromebook.

Har du fortfarande problem? .