Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Åtgärda problem med synkronisering i Chrome

Du kan ha problem med att synkronisera din information i Chrome om du får ett synkroniseringsfel eller om du har gjort ändringar i de synkroniserade uppgifterna som inte visas på andra enheter. 

Börja med att försöka ta reda på vad som orsakade problemet 

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Titta på Mer Mer uppe till höger. Om ett synkroniseringsfel har upptäckts i Chrome är ikonen orange.
 3. Klicka på Mer Mer.
 4. Klicka på felet.
 5. Följ anvisningarna för att åtgärda problemet.

Prova sedan dessa tips

Om det inte hjälper provar du några av dessa enkla lösningar:

Logga in i Chrome igen. Om du nyligen har uppdaterat Google-kontot kan det vara detta som orsakar problemet.

Ta bort kopplingen mellan Google-kontot och Chrome och återansluta det

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer och sedan Inställningar högst upp till höger.
 3. Klicka på Koppla bort Google-kontot.
 4. Stäng och avsluta Chrome helt. Öppna sedan Chrome igen.
 5. Logga in på Chrome och aktivera synkronisering igen.

Uppdatera lösenfrasen. Om du har angett en lösenfras för synkronisering på en dator måste du ange samma lösenfras på alla andra datorer som du vill synkronisera.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer och sedan Inställningar uppe till höger.
 3. Klicka på Avancerade synkroniseringsinställningar längst ned.
 4. Något av följande visas:
  • ”Din data har kryperats med Google-lösenord.” Om det här meddelandet visas anger du ditt tidigare namn och lösenord för Google-kontot.
  • Din data har krypterats med en synkroniseringslösenfras. Om det här meddelandet visas anger du synkroniseringslösenfrasen som du har skapat.

Uppdatera Chrome. Ibland kan det vara svårt för Chrome att synkronisera om du har en äldre version av webbläsaren. Uppdatera till den senaste versionen.

Chromebook-användare: prata med administratören

Om du använder en Chromebook på jobbet, i skolan eller någon annan grupp kanske organisationen har ändrat dina synkroniseringsinställningar. Kontakta administratören om det uppstår problem.