Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Åtgärda problem med synkronisering i Chrome

Du kan ha problem med att synkronisera din information i Chrome om du får ett synkroniseringsfel eller om du har gjort ändringar i de synkroniserade uppgifterna som inte visas på andra enheter. 

Börja med att försöka ta reda på vad som orsakade problemet 

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Om ett synkroniseringsfel upptäcks i Chrome visas en gul Chrome-meny Meny med väntande uppdatering högst upp på skärmen. 
 3. Klicka på menyn.
 4. Klicka på felet.
 5. Följ anvisningarna för att åtgärda problemet. 

Prova sedan dessa tips

Om det inte hjälper provar du några av dessa enkla lösningar:

Logga in i Chrome igen. Om du nyligen har uppdaterat Google-kontot kan det vara detta som orsakar problemet.

Koppla från och anslut Google-kontot till Chrome igen.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Meny Meny högst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar > Koppla från Google-kontot.
 4. Stäng och avsluta Chrome helt. Öppna sedan Chrome igen.
 5. Logga in på Chrome och aktivera synkronisering igen.

Uppdatera lösenfrasen. Om du har angett en lösenfras för synkronisering på en dator måste du ange samma lösenfras på alla andra datorer som du vill synkronisera.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på ikonen som visas högst upp till höger: Meny Meny eller Mer Mer.
 3. Klicka på Inställningar > Avancerade synkroniseringsinställningar
 4. Något av följande visas:
  • ”Din data har kryperats med Google-lösenord.” Om det här meddelandet visas anger du ditt tidigare namn och lösenord för Google-kontot.
  • ”Din data har krypterats med en lösenfras för synkronisering.” Om det här meddelandet visas anger du lösenfrasen för synkronisering som du skapade.

Uppdatera Chrome. Ibland kan det vara svårt för Chrome att synkronisera om du har en äldre version av webbläsaren. Uppdatera till den senaste versionen.

Chromebook-användare: prata med administratören

Om du använder en Chromebook på jobbet, i skolan eller någon annan grupp kanske organisationen har ändrat dina synkroniseringsinställningar. Kontakta administratören om det uppstår problem.