Riešenie problémov so synchronizáciou

Problém

V ponuke Chrome sa zobrazuje upozornenie na chybu synchronizácie Sync error a potrebujete pomoc s vyriešením tohto problému, alebo ste v jednom počítači vykonali zmeny synchronizovaných údajov, ktoré sa však na druhom počítači neprejavili.

Riešenia

Keď kliknete na upozornenie na chybu synchronizácie Sync error v ponuke Chrome, zobrazia sa nasledujúce správy:

Chyba synchronizácie: prihláste sa znova

Vaše prihlasovacie údaje sú zastarané (napr. ak ste nedávno zmenili svoje heslo alebo ste vo svojom účte Google zapli verifikáciu v dvoch krokoch).

Ak ste zmenili heslo účtu Google, postupujte takto:

 1. Kliknite na chybovú správu a zadajte používateľské meno a nové heslo účtu Google.
 2. Ak sa vám zobrazí výzva na zadanie prístupovej frázy, zadajte prístupovú frázu synchronizácie. V niektorých prípadoch sa môže zhodovať s heslom účtu Google.

Ak ste povolili verifikáciu v dvoch krokoch, postupujte takto:

 1. Kliknutím na chybu zobrazte presné podrobnosti.
 2. Ak vás systém vyzve, aby ste sa prihlásili, zadajte používateľské meno a heslo účtu Google. Nezadávajte tu heslo pre konkrétnu aplikáciu.
 3. Systém vás vyzve na zadanie verifikačného kódu. Heslo vygenerujte na stránke Autorizácia aplikácií a webových stránok a vložte ho do dialógového okna.

  Heslá pre konkrétnu aplikáciu nie sú rovnaké ako verifikačné kódy.

Chyba synchronizácie: aktualizujte prístupovú frázu synchronizácie

Táto správa sa zobrazuje po nastavení prístupovej frázy synchronizácie na jednom z počítačov alebo po zmene hesla účtu Google.

Ak ste na jednom počítači nastavili prístupovú frázu, tú istú prístupovú frázu bude treba zadať na všetkých synchronizovaných počítačoch. Na iných synchronizovaných počítačoch sa môže v ponuke Chrome Sync error zobraziť chyba s výzvou na aktualizáciu prístupovej frázy.

Chybu opravíte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. V ponuke Chrome kliknite na položku Chyba synchronizácie: aktualizujte prístupovú frázu synchronizácie.
 2. V dialógovom okne Rozšírené nastavenia synchronizácie sa v sekcii Možnosti šifrovania zobrazí jedna z nasledujúcich správ:
  • Vaše údaje boli zašifrované pomocou hesla Google. Ak sa zobrazila táto správa, zadajte svoje predchádzajúce prihlasovacie poverenia účtu Google.
  • Vaše údaje boli zašifrované pomocou prístupovej frázy synchronizácie. Ak sa zobrazila táto správa, zadajte prístupovú frázu synchronizácie, ktorú ste vytvorili.

Čo ak zabudnem vlastnú prístupovú frázu?

Pokiaľ už vlastnú prístupovú frázu nemôžete zistiť, budete musieť synchronizáciu obnoviť.

 1. Ak sú vaše synchronizované údaje (záložky, aplikácie atď.) dostupné na miestnom počítači, prihláste sa do služby Panel Google.
 2. V sekcii Synchronizácia prehliadača Chrome kliknite na možnosť Zastaviť a vymazať. Týmto krokom odstránite údaje zo serverov spoločnosti Google. Údaje v miestnom počítači zostanú nezmenené.
 3. Počkajte pár minút, potom sa prihláste do prehliadača Chrome a na počítači znova povoľte synchronizáciu.

V sekcii Prihlásenie na stránke Nastavenia sú zobrazené nasledujúce chybové správy.

Služba synchronizácie nie je pre vašu doménu k dispozícii

Pravdepodobne používate na synchronizáciu účet služby Google Apps. Obráťte sa na správcu a skontrolujte, či je synchronizácia pre danú doménu povolená.

Hops, synchronizácia prestala fungovať

Pri synchronizácii niektorého typu údajov sa pravdepodobne vyskytli ťažkosti. Problém môžete vyriešiť takto:

 1. Kliknutím na tlačidlo Odpojiť účet Google zastavíte synchronizáciu počítača.
 2. Zatvorte prehliadač Chrome kliknutím na ponuku Chrome > Ukončiť (v systéme Mac: kliknutím na príkaz Ukončiť).
 3. Reštartujte prehliadač Chrome.
 4. Prihláste sa do prehliadača Chrome a znova na počítači povoľte synchronizáciu.

Pri prihlasovaní do prehliadača Chrome dôjde k jednej z nasledujúcich chýb.

Rotujúci kruh sa nie a nie zastaviť

Pokiaľ sa rotujúci kruh neustále otáča dlho po prihlásení do prehliadača Chrome pomocou prihlasovacích poverení účtu Google alebo po zadaní verifikačného kódu (pokiaľ vás na jeho zadanie systém vyzval), postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť zatvorte dialógové okno s rotujúcim kruhom.
 2. Ak je zobrazené tlačidlo Odpojiť účet Google, kliknutím na toto tlačidlo ukončite synchronizáciu počítača.
 3. Zatvorte prehliadač Chrome kliknutím na ponuku Chrome > Ukončiť (v systéme Mac: kliknutím na ponuku Chrome > Ukončiť).
 4. Reštartujte prehliadač Chrome.
 5. Prihláste sa do prehliadača Chrome a znova na počítači povoľte synchronizáciu.

Server je zaneprázdnený, skúste to znova neskôr

Táto správa sa zobrazuje, pokiaľ ste pred malou chvíľou obnovili synchronizáciu prostredníctvom služby Panel Google. Pred prihlásením do prehliadača Chrome niekoľko minút počkajte a presvedčte sa, že v službe Panel Google nie sú uvedené žiadne údaje Synchronizácie prehliadača Chrome.

Tento účet sa už v počítači používa

Táto správa sa zobrazuje, pokiaľ ste sa už do prehliadača Chrome prihlásili s rovnakým účtom Google ako iný používateľ prehliadača Chrome. Kliknite na ikonu používateľa prehliadača Chrome v hornom rohu a v rozbaľovacej ponuke vyberte používateľa priradeného k účtu Google, s ktorým sa pokúšate prihlásiť do prehliadača Chrome.

Do prehliadača Chrome sa predtým prihlásil iný používateľ

Do prehliadača Chrome sa predtým prihlásil používateľ s iným účtom Google. Po prihlásení do prehliadača Chrome sa mohlo stať, že nastavenia a predvoľby prehliadača Chrome iného používateľa boli priradené k vášmu účtu.

Ak prehliadač Chrome uložil informácie (ako sú záložky alebo história), ktoré nechcete synchronizovať so svojím účtom (napríklad na zdieľanom počítači), kliknite na položku Vytvoriť nového používateľa.

Ak bolo predchádzajúce prihlásenie do prehliadača Chrome vykonané pomocou účtu, ktorý vlastníte, a informácie prehliadača Chrome chcete synchronizovať s novým účtom, kliknite na položku Napriek tomu prihlásiť.

Prečítajte si viac informácií o správe viacerých používateľov v prehliadači Chrome

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Správca siete môže zakázať možnosť odpojiť účet Google. V takom prípade nie je možné toto nastavenie zmeniť. Viac informácií o používaní spravovaného Chromebooku

Stále máte problémy? .