Riešenie problémov so synchronizáciou

Problémy so synchronizáciou informácií v prehliadači Chrome môžete mať vtedy, keď:

 • v Ponuke Chrome uvidíte upozornenie na chybu synchronizácie update;
 • ste na jednom počítači vykonali zmeny synchronizovaných údajov, ktoré sa však na druhom počítači neprejavili.

Riešenia závisia od typu chybového hlásenia, ktoré sa vám zobrazilo. Ďalšie informácie zistíte kliknutím na chybové hlásenie nižšie:

Upozornenia na chybu synchronizácie v Ponuke Chrome

Chyba synchronizácie: prihláste sa znova

Vaše prihlasovacie údaje sú zastarané (napr. ak ste nedávno zmenili svoje heslo alebo ste v účte Google zapli dvojstupňové overenie).

Ak ste si zmenili heslo účtu Google, postupujte takto:

 1. Kliknite na chybovú správu a zadajte používateľské meno a nové heslo účtu Google.
 2. Ak sa vám zobrazí výzva na zadanie prístupovej frázy, zadajte prístupovú frázu synchronizácie. V niektorých prípadoch sa môže zhodovať s heslom účtu Google.

Ak ste povolili verifikáciu v dvoch krokoch, postupujte takto:

 1. Kliknutím na chybu zobrazte presné podrobnosti.
 2. Ak vás systém vyzve, aby ste sa prihlásili, zadajte používateľské meno a heslo účtu Google. Nezadávajte tu heslo pre konkrétnu aplikáciu.
 3. Systém vás vyzve na zadanie verifikačného kódu. Heslo vygenerujte na stránke Autorizácia aplikácií a webových stránok a vložte ho do dialógového okna.

  Heslá pre konkrétnu aplikáciu nie sú rovnaké ako verifikačné kódy.

Chyba synchronizácie: aktualizujte prístupovú frázu synchronizácie

Táto správa sa zobrazuje po nastavení prístupovej frázy synchronizácie na jednom z počítačov alebo po zmene hesla účtu Google.

Ak ste na jednom počítači nastavili prístupovú frázu, tú istú prístupovú frázu bude treba zadať na všetkých synchronizovaných počítačoch. Na iných synchronizovaných počítačoch sa môže v ponuke Chrome update zobraziť chyba s výzvou na aktualizáciu prístupovej frázy.

Chybu opravíte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. V ponuke Chrome kliknite na položku Chyba synchronizácie: aktualizujte prístupovú frázu synchronizácie.
 2. V dialógovom okne Rozšírené nastavenia synchronizácie sa v sekcii Možnosti šifrovania zobrazí jedna z nasledujúcich správ:
  • Vaše údaje boli zašifrované pomocou hesla Google. Ak sa zobrazila táto správa, zadajte svoje predchádzajúce prihlasovacie poverenia účtu Google.
  • Vaše údaje boli zašifrované pomocou prístupovej frázy synchronizácie. Ak sa zobrazila táto správa, zadajte prístupovú frázu synchronizácie, ktorú ste vytvorili.
Ako postupovať v prípade zabudnutia vlastnej prístupovej frázy

Pokiaľ už vlastnú prístupovú frázu nemôžete zistiť, budete musieť synchronizáciu obnoviť.

 1. Ak sú vaše synchronizované údaje (záložky, aplikácie atď.) dostupné na miestnom počítači, prihláste sa do služby Google Dashboard.
 2. V sekcii Synchronizácia Chrome kliknite na možnosť Resetovať synchronizáciu. Týmto krokom odstránite údaje zo serverov spoločnosti Google. Údaje v miestnom počítači zostanú nezmenené.
 3. Než sa prihlásite do prehliadača Chrome a opätovne povolíte synchronizáciu, počkajte niekoľko minút.

Chybové hlásenia v sekcii Prihlásenie na stránke Nastavenia

Služba synchronizácie nie je k dispozícii pre vašu doménu

Pravdepodobne používate na synchronizáciu účet služby Google Apps. Obráťte sa na správcu a skontrolujte, či je synchronizácia pre danú doménu povolená.

Ojoj, synchronizácia prestala fungovať

Pri synchronizácii niektorého typu údajov sa pravdepodobne vyskytli ťažkosti. Problém môžete vyriešiť takto:

 1. Kliknutím na tlačidlo Odpojiť účet Google zastavíte synchronizáciu počítača.
 2. Ukončite prehliadač Chrome kliknutím na Ponuku Chrome > Ukončiť (Mac: Ukončiť).
 3. Reštartujte prehliadač Chrome.
 4. Prihláste sa do prehliadača Chrome a znova na počítači povoľte synchronizáciu.

Chyby pri prihlasovaní do prehliadača Chrome

Rotujúci kruh sa nie a nie zastaviť

Pokiaľ sa rotujúci kruh neustále otáča dlho po prihlásení do prehliadača Chrome pomocou prihlasovacích poverení účtu Google alebo po zadaní verifikačného kódu (pokiaľ vás na jeho zadanie systém vyzval), postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť zatvorte dialógové okno s rotujúcim kruhom.
 2. Ak je zobrazené tlačidlo Odpojiť účet Google, kliknutím na toto tlačidlo ukončite synchronizáciu počítača.
 3. Ukončite prehliadač Chrome kliknutím na Ponuku Chrome > Ukončiť (Mac: ponuka Chrome > Ukončiť).
 4. Reštartujte prehliadač Chrome. Poznámka: Ak používate prehliadač Chrome verzie 16 alebo staršej, na spustenie synchronizácie je nevyhnutné prehliadač Chrome najprv inovovať. Prechod na vyššiu verziu vykonáte kliknutím na Ponuku Chrome > Informácie o prehliadači Google Chrome > Inovovať.
 5. Prihláste sa do prehliadača Chrome a znova na počítači povoľte synchronizáciu.
Server je zaneprázdnený, skúste to znova neskôr

Táto správa sa zobrazuje, pokiaľ ste pred malou chvíľou obnovili synchronizáciu prostredníctvom služby Google Dashboard. Pred prihlásením do prehliadača Chrome niekoľko minút počkajte a presvedčte sa, že v službe Google Dashboard nie sú uvedené žiadne údaje Synchronizácie prehliadača Chrome.

Ak sa vám táto správa zobrazuje opakovane, aktualizujte Chrome.

Tento účet sa už v počítači používa

Táto správa sa zobrazuje, pokiaľ ste sa už do prehliadača Chrome prihlásili s rovnakým účtom Google ako iný používateľ prehliadača Chrome. Kliknite na ikonu používateľa prehliadača Chrome v hornom rohu a v rozbaľovacej ponuke vyberte používateľa priradeného k účtu Google, s ktorým sa pokúšate prihlásiť do prehliadača Chrome.

Do prehliadača Chrome sa predtým prihlásil iný používateľ

Do prehliadača Chrome sa predtým prihlásil používateľ s iným účtom Google. Po prihlásení do prehliadača Chrome sa mohlo stať, že nastavenia a predvoľby prehliadača Chrome iného používateľa boli priradené k vášmu účtu.

Ak prehliadač Chrome uložil informácie (ako sú záložky alebo história), ktoré nechcete synchronizovať so svojím účtom (napríklad na zdieľanom počítači), kliknite na položku Vytvoriť nového používateľa.

Ak bolo predchádzajúce prihlásenie do prehliadača Chrome vykonané pomocou účtu, ktorý vlastníte, a informácie prehliadača Chrome chcete synchronizovať s novým účtom, kliknite na položku Napriek tomu prihlásiť.

Ďalšie informácie o správe viacerých používateľov v prehliadači Chrome

 

Ak Chromebook používate v zamestnaní alebo škole, správca siete môže zakázať možnosť odpojiť účet Google. V takom prípade nie je možné toto nastavenie zmeniť. Ďalšie informácie o používaní spravovaného Chromebooku